0 van 0 resultaten voor ""

Sweco adviseert Provincie Gelderland bij versnellen woningbouw

In de komende vijf jaar wil Provincie Gelderland de bouw van 45.000 woningen in Gelderland versnellen. Hiervoor heeft de Provincie een aantal locaties op het oog, in diverse Gelderse gemeenten. Onder een nieuw raamcontract gaan experts van Sweco zich over deze locaties buigen en komen zij met oplossingen om de ontwikkeling van de nieuwbouwwoningen te versnellen.   

Sweco zal na een uitgebreide analyse komen met slimme oplossingen op het gebied van o.a. stikstofaanpak, de benodigde personele capaciteit en financiën. Hierbij wordt zonodig de Woningraad ingezet, een interdisciplinaire groep Sweco experts, met zeer uiteenlopende achtergronden. Zij worden bij complexe meervoudige vraagstukken ingezet als intervisie groep.

De woningnood in Gelderland is groot. De komende 10 jaar moeten we 80.000 woningen bijbouwen. Dit vraagt veel van de kennis en kunde van gemeenten. Samen met Sweco helpen we ze de woningbouw te versnellen. – Peter Kerris, gedeputeerde Provincie Gelderland

Projectmanagers Claudia Swart en Martijn Drosten zijn trots:

Met deze opdracht dragen we bij aan de oplossing van een urgent relevant maatschappelijk thema: het grote tekort op de woningmarkt helpen oplossen. We zetten alle zeilen bij en alle kennis die we in huis hebben in, om de bouw van de woningen in Gelderland te versnellen.