0 van 0 resultaten voor ""

Sweco aan de slag met het Provinciaal Gebiedsplan Landelijk Gebied Groningen

Alle provincies in Nederland werken aan de transitie van hun landelijk gebied. Provincies maken voorstellen op welke manier zij invulling gaan geven aan de opgaven voor natuur, stikstof, landbouw, water, bodem en klimaat. Deze voorstellen leveren ze aan bij het rijk. In 2022 vond de eerste fase plaats: het uitwerken van de voorstellen op hoofdlijnen. Provincies werken op dit moment aan fase twee: de uitwerking van oplossingsrichtingen. Provincie Groningen heeft Sweco gevraagd om samen met hun deze twee fasen in te vullen. De eerste fase is inmiddels naar tevredenheid opgeleverd. De tweede fase pakt Sweco op samen met Royal HaskoningDHV, omdat er veel capaciteit en kennis wordt gevraagd in korte tijd. 

Toekomstbestendig Gronings landelijk gebied

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is een integrale en gebiedsgerichte opgave met uitdagingen en maatregelen voor natuur, stikstof, landbouw, water, bodem en klimaat. Het is een ingrijpend programma voor de bestaande landbouwstructuur in ons land. Dat blijkt wel uit de boerenprotesten van de afgelopen jaar.

Dóórontwikkelen naar duurzaamheid

De transitie van het Groningse landelijk gebied moet samen met alle betrokken partijen plaatsvinden en heeft vooral gevolgen voor de landbouw in de provincie. Provincie Groningen is een landbouwprovincie en zal dat blijven. Het is dan ook belangrijk voldoende perspectief te bieden voor de landbouwsector. Perspectief waarin herstel én behoud van natuur, biodiversiteit, water- en bodemkwaliteit centraal staan, gecombineerd met creatie van nieuwe mogelijkheden voor de business van (agrarische) ondernemers en het welzijn van de inwoners.

Optimale mix van lokale kennis en ervaring elders

De korte doorlooptijd, de vele betrokken partijen, de benodigde kwaliteit van het Gebiedsplan, de steeds wijzigende benodigde input en het vinden van de juiste balans in de maatregelen maken het geen eenvoudig project. Het omgaan met deze onzekerheden vormt een uitdaging die Sweco met vertrouwen aangaat.

In onze aanpak voor vraagstukken rondom landelijk gebied combineren wij onze regionale en landelijke kennis en ervaring van gebiedsontwikkeling met onze kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid en natuurbescherming. Ons team van specialisten op het gebied van ‘transitie landelijk gebied’ staat paraat met de noodzakelijke dossierkennis en elders opgedane ervaringen. Dit past uitstekend bij de wensen van provincie Groningen en biedt een holistische benadering voor de landelijke vraagstukken op dit gebied. – Sara Veldhuizen, business unit manager Natuur en Klimaat

Stedelijke planning - Sara Veldhuizen - omarm risico's

Nick Renooij

Head of Press

Denk jij weleens na over de toekomst?

Wij doen niet anders. En daardoor ontstaan mooie projecten en verhalen. Ontvang 10x per jaar meer nieuws over toonaangevende innovaties, projecten en persoonlijke verhalen in je mailbox. Weet hoe de wereld verandert en wij, samen met jou, het verschil maken. Elke dag opnieuw.