0 van 0 resultaten voor ""

Inwoners Uitgeest ontwerpen eigen duurzame en klimaatbestendige wijk

Inwoners van de wijk De Koog in Uitgeest denken actief mee bij de duurzame en klimaatbestendige herinrichting van hun woonwijk. Ingenieursadviesbureau Sweco adviseert de gemeente Uitgeest de komende drie jaar bij dit proces van ontwerp tot realisatie.

De Koog in Uitgeest, een woonwijk met 1.500 woningen en 3.800 inwoners, staat aan de vooravond van een volledige transformatie. De bestrating en riolering zijn aan onderhoud of vervanging toe. Daarnaast is op een aantal locaties de openbare ruimte onlogisch ingedeeld, ervaren de bewoners grondwateroverlast en zijn er parkeerproblemen.

In 2017 besloot de gemeenteraad om de investeringen vanuit het meerjaren investeringsplan in te zetten voor reconstructie van de wijk De Koog. Hiermee is een kans ontstaan om De Koog een flinke kwaliteitsimpuls te geven met een ‘nieuw karakter’. Aandachtsgebieden worden aangepakt en mooie plekken, zoals het centrale park en het zicht op het polderlandschap, worden versterkt.

De ambitie van de gemeente is van De Koog een duurzame en klimaatbestendige wijk te maken. Een wijk met karakter, waar iedereen met plezier woont, het fijn en veilig is om buiten te zijn en waar men elkaar kan ontmoeten. Een wijk met veel groen, duurzame materialen en energiezuinige oplossingen. Hierbij is het belangrijk dat de bewoners nauw worden betrokken bij het ontwerp en de realisatie van de nieuwe wijk.

Ontwerp en participatie

Na een uitgebreide Europese aanbesteding met voorselectie koos gemeente Uitgeest voor Sweco. Het ingenieursadviesbureau verzorgt de integrale ontwerpwerkzaamheden, de werkvoorbereiding en advisering. Daarnaast begeleidt Sweco de gemeente bij het participatietraject met de bewoners.