WBI2017: moeten waterbeheerders opnieuw ‘leren fietsen’?

Bij het vernieuwde Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI2017) zijn geheel nieuwe methodes ontwikkeld om te beoordelen of primaire waterkeringen voldoen aan wettelijke veiligheidseisen. Rijkswaterstaat, waterschappen, kennisinstanties en de markt kunnen in het najaar van 2016 oefenen bij een generale repetitie.

Toch is er al ervaring opgedaan met de werkwijze van het WBI2017 in de projecten ‘Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl’ en ‘Verkenning Dijkversterking Marken’. In deze projecten is gewerkt met het nieuwste Ontwerp Instrumentarium. Dat leverde veel informatie op voor de ontwikkeling van het WBI2017.

Deze ervaringen met nieuwe uitgangspunten, het nieuwe toets- en ontwerpproces en de communicatie met stake holders kunnen voor u waardevol zijn. Want waar dient u rekening mee te houden als het WBI2017 van start gaat? In deze white paper vindt u antwoord op deze vraag.

Download hier de white paper
CONTACT
Jeroen van Mechelen
Adviseur Waterkeringen en Waterveiligheid
T +31 6 531 141 13
E jeroen.vanmechelen@sweco.nl

MEER INFORMATIE
Water