Smart Mobility papers

Hoe houd je je stad bereikbaar, reduceer je CO2-uitstoot en de economische impact van congestie? Hoe kan Smart Mobility een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen in je gemeente? En hoe kunnen slimme verkeerslichten het comfort voor de weggebruiker en de verkeersveiligheid in jouw stad verbeteren? Deze vragen beantwoorden onze experts in een reeks papers.

Smart mobility

Hoe houd je je stad bereikbaar, reduceer je CO2-uitstoot en de economische impact van congestie? Hoe kan Smart Mobility een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen in je gemeente? En hoe kunnen slimme verkeerslichten het comfort voor de weggebruiker en de verkeersveiligheid in jouw stad verbeteren? Deze vragen beantwoorden onze experts in een reeks papers. 

De papers zijn geschreven in het kader van het ITS Europe Congress wat in 2019 in de Brainport regio Eindhoven-Helmond plaatsvindt. Onze experts presenteren de papers tijdens het congres. 

Meer weten? Lees de papers, neem contact op met onze experts of kom naar het congres.  

/siteassets/white-papers/autonome-voertuigen-smart-mobility-570x380px.jpg

The power of prediction – from collecting data to Predictive Traffic Management Services

De paper gaat in op de uitdaging van de stad van vandaag om de stad bereikbaar te houden, uitstoot te reduceren en de economische impact van congestie te reduceren in de toekomst. Een nieuwe generatie technologie voor verkeerslichten maakt de weg vrij voor nieuwe voorspellende methodes om het verkeer optimaal te regelen. Met deze technologie kunnen we verkeersstromen optimaliseren, kunnen we speciale doelgroepen als fietsers of vrachtwagens prioriteren en kunnen we het verkeer proactief informeren. Jeroen Brouwer en Hans Dombeek lichten de resultaten van het gebruik van het voorspellende systeem Smart Traffic voor een locatie in Helmond toe en beschrijven de ervaringen met de verschillende Talking Traffic use-cases

Auteurs: Jeroen Brouwer en Hans Dombeek

Voor wie is deze paper interessant?: Verkeerskundigen, beleidsmakers Mobiliteit, CO2-reductie specialisten en Smart Mobility experts.

Lees de white paper
/siteassets/white-papers/smart-watch-mobility-570x380px.jpg

Smart mobility on a local scale: addressing quality of life

De paper gaat over de nieuwe hype ‘Smart Mobility’ in mobiliteit. Stijn Altena laat zien hoe Smart Mobility en Duurzame mobiliteit samen een geheel vormen. Hij beschrijft verschillende aanpakken om een Smart City te ontwikkelen en beantwoordt de vraag in hoeverre dit wel of niet een bijdrage levert aan de duurzame doelstellingen van gemeenten. Stijn behandelt twee Nederlandse voorbeelden van nieuwe manieren van aanpak. Smart Mobility gaat niet enkel over de technologische ontwikkeling, maar levert ook een bijdrage aan milieudoelstellingen en de kwaliteit van leven.

Auteur: Stijn Altena

Voor wie is deze paper interessant?: Verkeerskundigen, planologen, stedenbouwers, Smart Mobility experts, beleidsmakers Mobiliteit 

Lees de white paper
/siteassets/white-papers/03-quality-of-life-570x380px.jpg

A practical approach towards implementing Automated Intersection Management

De paper gaat over volledig automatisch kruispuntmanagement, een concept dat enkel kan werken als 100% van de voertuigen zelfrijdend is. Coen Bresser en Bas van der Bijl presenteren een hybride aanpak, een concept waarbij de voordelen van zelfrijdende auto’s worden benut in een situatie waar we ook nog zelf achter het stuur zitten. Met het iSPaT-concept krijgt de zelfrijdende auto de juiste informatie om over te steken en staat het in de toekomst nooit meer stil voor rood licht. Wil je je als gemeente voorbereiden op de zelfrijdende auto? Met Smart Traffic ben je klaar voor de toekomst! 

Auteurs: Coen Bresser en Bas van der Bijl

Voor wie is deze paper interessant? Beleidsmakers Mobiliteit, Smart Mobility experts, Automotive  

Lees de white paper
/siteassets/white-papers/04-automated-intersection-570x380px.jpg

New Generation of Traffic Light Controllers: Application of Smart Traffic

De toenemende verkeersdruk vraagt om nieuwe methoden van verkeersmanagement om verkeer in de stad van de toekomst te laten bewegen. Daarnaast is de introductie van zelfrijdende voertuigen een reden om verkeersmanagementsystemen klaar te maken voor de toekomst en gebruik te laten maken van nieuwe mogelijkheden. Mahtab Joueiai en Hans Dombeek beschrijven in de paper hoe slimme verkeerslichten het comfort voor de weggebruiker en de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Ze lichten de belangrijkste onderdelen toe die ervoor zorgen dat nieuwe technologieën gemakkelijk kunnen aanhaken. Mahtab en Hans toetsen de methode aan de hand van een oververzadigd kruispunt in Amsterdam. 

Mahtab Joueiai en Hans Dombeek

Voor wie is deze paper interessant? Verkeerskundigen, beleidsmakers Mobiliteit, CO2-reductie specialisten, Smart Mobility experts 

Lees de white paper
/siteassets/white-papers/toepassing-smart-traffic---570x380px.jpg