Procesautomatisering is meer dan techniek alleen

Wilt u beter onderbouwde beslissingen nemen over de strategische inzet van uw bedrijfsmiddelen in het primaire proces? Wilt u uw ambitieniveau en verwachtingen bepalen op basis van informatie, in plaats van op basis van uw onderbuikgevoel? Kortom, wilt u grip op uw processen en bedrijfsresultaten? Een fitte, uniforme en specifiek op uw organisatie ingerichte procesautomatisering legt hiervoor de basis. Daarmee bent u in control.

Installaties op het gebied van afvalwater, drinkwater en industriewater worden steeds grootschaliger en vooral steeds complexer. Daarom groeit de behoefte aan systemen die operators ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden. Deze systemen zorgen voor inzicht in de toestand en de prestaties van installaties en maken het mogelijk om tactisch te sturen op de gewenste bedrijfsresultaten. Standaardisatie kan zorgen voor uniformiteit in de uitvoering, betere investeringsplanningen en kostenreductie.

Het goed inrichten van procesautomatisering gaat verder dan het maken van slimme keuzes op het gebied van hardware en systeeminrichting. Het gaat ook over het vaststellen van organisatiedoelen en werkprocessen en het definiëren van de juiste prestatie-indicatoren. In deze white paper vindt u een aanpak om de procesautomatisering in uw organisatie toekomstbestendig te maken én te houden.

Download hier de white paper

CONTACT
Kris Spierings
Projectleider en adviseur Procesautomatisering
T +31 88 811 44 91
M kris.spierings@sweco.nl

MEER INFORMATIE
Water