Praktische toepassingen van de 'Ladder duurzame verstedelijking'

In bijna driekwart van de bestemmingsplannen voor stedelijke ontwikkeling wordt de ladder voor duurzame verstedelijking nog niet (goed) toegepast. En dat terwijl het instrument al in oktober 2012 is ingevoerd en onderdeel is van nationaal ruimtelijk beleid.

Veel gemeenten en initiatiefnemers worstelen met de ladder. Ze weten niet wanneer een plan aan de ladder voldoet en wanneer niet. Bovendien is het vaak onduidelijk hoeveel er onderzocht moet worden en tot op welk detailniveau. Gevolg is dat veel plannen bij de Raad van State sneuvelen. Wat zijn de struikelblokken waar gemeenten tegenaan lopen en hoe kunnen zij de ladder beter toepassen? Fiona Sinoo, adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling bij Sweco, gaat in een white paper in op deze vraagstukken.

Download hier de white paper
CONTACT
Fiona Sinoo
Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling
T +31 88 811 52 90
E fiona.sinoo@sweco.nl

MEER INFORMATIE
Stedelijk gebied