Modelled Car Data

Informatie over het verkeer wordt steeds belangrijker. Evaluatiestudies worden al lange tijd uitgevoerd en geven op basis van verkeersdata inzicht in bijvoorbeeld het effect van genomen maatregelen of de prestatie van het wegennet. Bovendien nemen zowel de beschikbaarheid als de behoefte aan data de laatste jaren snel toe en komen er meer realtime toepassingen.

Er zijn verschillende databronnen voor realtime verkeersinformatie. Deze databronnen onderscheiden zich op een aantal aspecten. Dit betekent dat voor elke toepassing opnieuw een afweging voor de meest geschikte databron gemaakt kan worden. In deze white paper introduceren Bas van der Bijl en Niels Henkens, beiden van Sweco, een nieuwe databron die gebaseerd is op datafusie: Modelled Car Data.

Download hier de white paper

CONTACT
Bas van der Bijl
Research manager Smart Mobility
T +31 88 811 59 24
E bas.vanderbijl@sweco.nl

Niels Henkens
Adviseur Smart Mobility
T +31 88 811 56 51
E niels.henkens@sweco.nl

MEER INFORMATIE
Mobiliteit en infrastructuur