Sweco helpt Hilversum bij nieuwe kijk op toekomst Arenapark

Onder normale omstandigheden leren, werken en sporten er dagelijks duizenden mensen in het Arenapark in Hilversum. In dit 30 hectare grote kantorenpark zijn meer dan 50 bedrijven gehuisvest, waaronder het Europese hoofdkantoor van Nike en de ROC van Amsterdam. En er kan nog meer bij: verschillende percelen in het gebied zijn nog niet ingevuld en een groot deel van de openbare ruimte is nog niet aangelegd of heeft een tijdelijke inrichting. Daarnaast wordt nagedacht om het nabijgelegen station te verplaatsen. De gemeente vond het tijd voor een nieuw Masterplan dat dit gebied een wenkend perspectief voor de toekomst geeft. Als inhoudelijk adviseur en procesmanager hielp Deany van Steinvoorn draagvlak te krijgen voor dit prachtplan.

Deany, vertel!

“Afgelopen juli stelde de gemeenteraad van Hilversum het Masterplan Arenapark 2.0 vast. Unaniem en met groot enthousiasme. Je kunt je voorstellen dat dit een fantastische mijlpaal is na een proces van anderhalf jaar waarin we met partners en stakeholders een plan hebben ontwikkeld waar iedereen warm voor loopt. In coproductie met Goudappel Coffeng, Drijver en Partners en Buiting Advies onder leiding van PosadMaxwan hebben we dit Masterplan vormgegeven. En als eindverantwoordelijke voor het procesmanagement en vanuit onze rol als technische en financieel-strategische adviseur was Sweco het eerste aanspreekpunt voor de gemeente voor het proces en de aanpak.”

Samen komen tot succes, hoe verliep dit?

“De uitdaging was om voor tientallen bedrijven, instellingen en omwonenden van dit park een plan te maken waar iedereen blij van werd en naar toe wilde werken. Alle ambities en wensen verwerken tot één succesvol Masterplan vergt openheid en sensitiviteit. Het proces met stakeholders doorliepen we aan de hand van het samen uitdiepen van thema’s voor het Masterplan: verkeer, parkeren, sport, klimaatadaptatie en openbare ruimte en natuur. Onze rol als procesmanager maakte het mogelijk om dicht naast de gemeente te staan. De samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) was ingewikkeld, maar de absolute succesfactor voor het bereiken van deze mijlpaal.”

Kun je iets meer vertellen over het Masterplan?

Het is een sprekend voorbeeld van succesvol interdisciplinair werken aan een stedelijke, gemengde gebiedsopgave. En het is dat er nu een aansprekend toekomstbeeld voor 2035 ligt waar iedereen naar toe wil werken, met zelfs nog ruimte voor extra initiatieven. Het biedt perspectief op een levendig en duurzaam bedrijvenpark, waarin werken, wonen, sporten en leren elkaar versterken in een aantrekkelijke, natuur-inclusieve omgeving. Naast ruimte voor extra kantoren, is ook ruimte gemaakt voor wonen, een hotel met experience center, zwembad, indoor sporthal, action sportshal en mogelijk een internationale school. Het Masterplan maakt ook de verplaatsing van het station mogelijk om het gebied nog aantrekkelijker te kunnen maken.”

Hoe nu verder?

“Een robuuste koers voor het gebied is bepaald. De mogelijkheden en uitdagingen zijn nog steeds legio, maar de kaders liggen vast. Over het vervolg zijn we nu met de gemeente in gesprek. Allereerst zullen de financiële en ontwikkelingsafspraken tussen gemeente en private partijen vastgelegd gaan worden, voordat er gewerkt gaat worden aan een stedenbouwkundig- en bestemmingsplan.”

Meer weten?

  • Deany
    van Steinvoorn
    Senior adviseur stedelijke ontwikkeling