5 vragen aan Esmee Wichard: Laveren in monumentale binnenstad Utrecht

De Utrechtse singel is weer helemaal rond. Reden om vandaag, 12 september, online feest te vieren. Utrecht was eeuwenlang omsingeld. De singel werd zelfs aangewezen als monument. Echter, om de stad voor auto’s bereikbaar te houden zijn delen van de singel afgesloten en kwam er een stadsautoweg dwars door de stad. Veel burgers waren toen fel tegen het verdwijnen van het water. Wat vinden ze nu van het terugbrengen van het water? En hoe ging de afstemming tijdens het project? We vragen het Esmee Wichard. Zij had als omgevingsmanager namens aannemer Van Wijk Nieuwegein contact met de omwonenden.

  • De singel is nu zo’n 6 kilometer lang.
  • Het herstelde laatste deel is zo’n 1100 meter.
  • De breedte van de singel varieert van 14,5 meter tot 22 meter.
  • De diepte is 2.08 meter.
  • Er is zo’n 41184 m3 water teruggebracht in de singel.
  • Door optimalisaties in het ontwerp is een CO2 reductie bereikt van 9040 ton. Dat is te vergelijken met 80 miljoen kilometer rijden in een Volkswagen Up, en de CO2 opname van 15 hectare bos in 1 jaar.
  • Er zijn 16 bomen verplant die bij sloop anders verloren zouden zijn gegaan.
  • De geplaatste stalen damwanden hebben een totale oppervlakte van 1,5 voetbalvelden

1. Wat vinden de omwonenden van het terugbrengen van het water?

“De meeste omwonenden vertrouwden op een mooi eindresultaat. Echter, de realisatie van het project speelde direct voor hun voordeur. Geluids- en stofoverlast, opgebroken straten, trillingen, rondrijdend bouwmaterieel. De omwonenden hebben jarenlang door het stof moeten bijten. De meeste mensen waren begripvol en tolerant. Wat ik ontzettend leuk vond, is dat verschillende mensen interesse toonden in de inhoud en het proces van het project tijdens een inloopmoment in de bouwkeet of als ze me belde met vragen over bijvoorbeeld het materieel. Nu het einde in zicht is, zijn de meeste omwonenden blij om in een groene waterrijke omgeving te wonen en meer rust te ervaren.”

2. Met welke partijen moest je nog meer rekening houden? En hoe deed je dit?

“Uiteraard was winkel-, kantoor- en woningcomplex Hoog Catharijne een belangrijke partij, zeker omdat wij letterlijk onder de stadskamer van Hoog Catharijne werkten. Ook moest een uitgang van Hoog Catharijne tijdelijk dicht vanwege ons werk aan de aangrenzende brug. We hebben toen in overleg met Hoog Catharijne een informatief bord geplaatst voor de versperde deuren over ons mooie project. Zo wisten voorbijgangers wat er allemaal gebeurde. Handig en leuk omdat zij dit ook konden zien vanuit de stadskamer.

Ik had ook contact met diverse bedrijven zoals met het hoofdkantoor van een multinational dat precies middenin onze werkzaamheden aan de Catharijne singel is gevestigd. Hiermee sprak ik af dat wanneer zij belangrijke bestuursvergaderingen hadden gepland, wij de overlast qua geluid en trillingen minimaal zouden houden.

Zo lag er ook een vijfsterren hotel aan het einde van ons werkgebied. Op het moment dat wij meer overlast dan normaal zouden creëren, bijvoorbeeld als wij de damwanden niet de grond in gedrukt konden krijgen en dus moesten trillen, nam ik contact op met het hotel om dit tijdig te melden en eventuele tijdstippen af te stemmen waarop wij dit konden uitvoeren. Dit was in ieder geval niet om 07:00 s ochtends.” zegt ze met een lach.

3. Hoe verbetert het leven in de stad door het rond maken van de singel?

“Groen, water en een prettige leefomgeving vindt de gemeente Utrecht heel belangrijk. Het zorgt voor gelukkig en draagt bij aan een betere leefomgeving en een klimaatbestendige stad. Het herstel van de singel draagt bij aan een vergroening van de stad. Door het terugbrengen van het groen in de stad kun je meer ‘ommetjes’ lopen. En door de natuurvriendelijke oevers en diverse ecologie is er meer ruimte voor flora en fauna.“

4. Wat vond je het leukste aan jouw rol als omgevingsmanager in dit project?

“In dit project kon ik zowel mijn ervaring met omgevingsmanagement toepassen als mijn kennis uit mijn technische opleiding aan de Universiteit Twente. Als omgevingsmanager had ik niet alleen afstemming met de gemeente Utrecht over de communicatie naar bewoners toe over de werkzaamheden. Ook schoof ik iedere twee weken aan bij het uitvoerdersoverleg namens Van Wijk met de andere aannemers die werkten in het oostelijk gebied van de Catharijnesingel. Hier bespraken we de stand van zaken van de uitvoering en behandelden we eventuele klachten vanuit de omgeving over bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Hier kwam mijn technische achtergrond goed van pas. Een prachtkans dus om mijn kennis en vaardigheden van beide gebieden toe te passen. Dat geeft veel voldoening.”

5. Wat is jouw tip voor het ‘laveren’ in zo’n ingrijpend binnenstedelijk project?

“Het is als omgevingsmanager van de aannemer belangrijk om niet zomaar ‘te verdwijnen’ uit het gebied. Neem de tijd om betrokken partijen te bedanken voor hun begrip en geduld dat ze tijdens het project hebben gehad. Door dit begrip en geduld kon de aannemer zich concentreren op de uitvoering en ervaren we nu dit mooie eindresultaat.”

De laatste informatie over dit singelproject vind je op CU2030.

Meer weten?