De 5 van Sweco: Drones aan het werk

Drones spreken tot de verbeelding en iedereen heeft er wel een keer een voorbij zien vliegen. Voor ons ingenieurswerk kunnen drones ontzettend handig zijn om data te verzamelen. Echter, net als bij iedere digitaliseringsslag is het nog altijd de mens die van deze data, waardevolle informatie maakt. Sweco’s experts kunnen dat als geen ander. Hieronder vind je vijf voorbeelden.

1. Zonnepark: meest gunstige plaatsing zonnepanelen

Voor de realisatie een zonnepark in Zeeuws Vlaanderen hebben we voor LightsourceBP de hoogte van land en de toppen van de populieren gemeten. Met deze data berekenden we waar zonnepanelen het minst last hadden van de schaduw van de populieren. Daarmee kon LightsourceBP de meest gunstige plaatsing van de zonnepanelen uitrekenen.

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Frans Wobben.

2. Watertoren: scheuren metselwerk in kaart brengen

Vanaf de straat zie je scheuren in de watertoren in Doorn. Vitens wil daarom weten hoe het met het metselwerk gesteld is en vroeg aan Sweco om een inspectie te doen. Aangezien dit rijksmonument 35 meter hoog is en ook nog op een heuvel staat kom je er met een hoogwerker of kraan niet zo makkelijk bij. Met een drone konden we snel en flexibel een eerste inspectie doen. Uit resultaten bleek dat hands-on vervolgonderzoek van het metselwerk en monitoring van de zwakke punten nodig is om de maatregelen te bepalen waarmee we de veiligheid rondom de watertoren kunnen garanderen. 

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Arian Visscher.

3. Afvalbergen: wat ligt waar en hoeveel kan er nog bij

De afvalstoffen deponie op de Maasvlakte van onze opdrachtgever Mineralz herbergt afvalstoffen die hergebruikt zouden kunnen worden. Reden om te willen weten wat waar ligt. De data die wij met een drone verzamelen, zetten wij om naar informatie over bergingscapaciteit en opslag binnen de diverse compartimenten. Ook controleren we of wat is aangelegd overeenkomt met het ontwerp in de vergunning. Hoeveel afval er nog bij opgeslagen kan worden is voor onze opdrachtgever belangrijk om tijdig een uitbreiding te kunnen plannen. 

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Frans Wobben.

4. Spoor: geen verrassingen bij vernieuwing spoorovergang

Bij de spoorwegovergang aan de Tongersestraat in Boxtel hebben we de bestaande situatie met een drone gemeten. Veiligheid en doorstroming staan in ons nieuwe ontwerp voor de overweg en het bouwen van een onderdoorgang voorop. Alle mogelijke belemmeringen in het gebied hadden we door de drone direct in het vizier waardoor ProRail bij de uitvoering van ons ontwerp geen verrassingen meer tegenkomt. Onze beelden en informatie komen ook goed van pas bij de afstemming met de omwonenden. 

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Christiaan Post.

5. Dijkversterking: soepele gesprekken aan de keukentafel

Dijken zakken door verkeer en inklinking. Om te zorgen dat omwonenden veilig rondom de dijk kunnen leven, gaat Waternet de dijk Geerkade in Wilnis ophogen en versterken. Een drone heeft de huidige situatie van de dijk gemeten. Sweco heeft deze data gecombineerd met die van de landmeter om het 3D ontwerp te maken van de dijkverbetering. Hierbij brachten we duidelijk in beeld wat de impact is op de percelen van de omwonenden. Deze informatie helpt Waternet om de gesprekken aan de keukentafel met omwonenden soepel te laten verlopen. 

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Andre van Steijn.