Sander Melieste kijkt vooruit: Digitalisering is van iedereen

Digitalisering is een belangrijke trend voor onze klanten. En daarmee voor ons. Het maakt dat we ons werk continu nauwkeuriger, beter, slimmer, efficiënter én anders kunnen doen. Dat is nogal wat! Een kans die Sweco als geen ander ziet, met beide handen aanpakt en succesvol eigen maakt. We spraken Sander Melieste, divisiedirecteur bij Sweco over de mogelijkheden. Sander is al vanaf zijn start bij het bedrijf bezig in de digitale wereld, stond mede aan de wieg van het succesvolle GeoWeb en Obsurv en is ook vandaag de dag een belangrijk voorvechter van ‘digitalisering’.

Samen maken we de meeste impact

“Digitalisering zit overal in onze business. Al onze projecten hebben een digitale component, van procesoptimalisatie tot efficiency. Iedereen heeft er mee te maken. Dat maakt het een groot, veelomvattend onderwerp. Digitalisering is bij ons geen aparte business maar onderdeel van onze totale business. Bij Sweco geloven we erin dat we de digitaliseringsslagen met elkaar moeten maken.

Digitalisering zit in de haarvaten van onze processen. We hebben niet voor niets onlangs een prestigieuze Bentley Award met onze digitaliseringsstrategie gewonnen en twee grote ISO certificeringen op gebied van Dataveiligheid (ISO 27001) en BIM certificering (ISO 19650) behaald. Dit zijn bewijzen dat we samen in staat zijn om digitalisering in al onze projecten toe te passen. Niet alleen in een enkel los project of een broodje speciaal, maar keer-op-keer en geborgd in als onze processen ondersteund met ISO certificeringen. Dit is de kracht van digitalisering binnen Sweco en voor onze klanten. Het is van iedereen en iedereen doet het.”

Digialisering en het ingenieursvak-770x433px.jpg

Houd het simpel

"Digitalisering wordt in de advieswereld soms onnodig moeilijk gemaakt door allerlei ingewikkelde en fancy termen. Denk aan machine learning (plaatjes herkennen), artificial intelligence (sterke computers), neural networks en deep learning (grote verzameling algoritmes die elkaar inschakelen), digital twins (digitale weergave van de werkelijkheid) en scrum (slim samenwerken). Maar al die termen werken een beetje exclusief. Je zou bijna denken dat digitalisering aan een selecte groep is voorbehouden. Ik denk daar echt anders over: het is geen rocket science en zeker niet ingewikkeld.

Je hoeft geen programmeur te zijn om een digitaliseringsslag te maken of om het in gang te zetten. Er zijn ontzettend veel mooie, laagdrempelige tools en oplossingen beschikbaar. Iedereen binnen ons bedrijf is in staat om deze tools succesvol toe te passen voor onze klanten. Ik zie dan ook geen grote uitdagingen, alleen mooie kansen.”

We leren van de beste

“Twee belangrijke digitale ontwikkelingen zetten vandaag de dag de toon bij Sweco. Nummer één richt zich op BIM, niet als tool maar als werkwijze en overtuiging. Een aantal jaren geleden hadden we mondjesmaat kennis hierover in Nederland. Vandaag de dag durf ik te zeggen dat Sweco het ingenieursadviesbureau in Nederland is dat als geen ander de digitaliseringsslag in projecten heeft gemaakt. Onze Britse en Scandinavische zusjes zijn al jaar en dag toonaangevend op BIM gebied. Hier worden al volledige bruggen gebouwd zonder dat er tekeningen worden gemaakt. Met als iconisch project de langste brug van Noorwegen, de Randselva. De lessen die we hier leren, geven ons vleugels. Het duwt ons ook in Nederland vooruit.

Een tweede ontwikkeling die veel positieve impact heeft op projecten, is het zelf bouwen van scripts en algoritmes. We hebben veel ingenieurs in huis die eigen tools en workflows bouwen en deze op maat toepassen. Denk aan Phyton, FME, of Tableau. Dit zit verweven door alle werkzaamheden binnen ons bedrijf: van water tot wegen en van bodem tot mobiliteit. Hierdoor zijn we in staat om nieuwe inzichten aan het begin van een project te delen en de toekomst nauwkeuriger en gedetailleerder te voorspellen. Dit leidt tot herhaalbare, betrouwbaardere eindproducten, minder faalkosten en meer efficiëntie.”

De ingenieur van de toekomst maakt het verschil

“Deze ontwikkelingen maken ons werk leuker en impactvoller. Waar we voorheen meer ‘enkelvoudige plannen’ maakten en uitvoerden, maakt digitalisering het nu mogelijk om in dezelfde tijd alle mogelijke scenario’s voor de klant uit te werken. Onze reikwijdte is enorm aan het veranderen. Tot voor kort werkten onze ingenieurs grotendeels vanuit de oplossing. Nu werken zij vooral vanuit mogelijkheden: In plaats van één scenario door te rekenen en te tekenen kunnen we nu waar gevraagd honderden scenario’s voorleggen. En die scenario’s, die moet je op een goede manier met klanten afstemmen. Dat vraagt om sociale sensitiviteit, je verdiepen in de vraag van de klant, mee helpen afwegen en adviseren over mogelijkheden. De kern hierin is hulp bieden in de besluitvorming met de vraag en wens van de klant voorop.

Daarnaast hebben we allen te maken met de grote maatschappelijke uitdagingen van dit moment. Denk aan klimaatadaptatie, energietransitie, de duurzame en veilige stad, slimme mobiliteit, circulaire economie. Dit vraagt nogal wat van de ingenieur van de toekomst. Wij zijn aan zet om onze klanten op een logische en behapbare manier niet alleen te voorzien van informatie en kennis, maar bovenal van scenario’s en dus meer keuzemogelijkheden. Digitalisering van processen helpt daarbij enorm. Wij adviseren, zodat onze klanten kunnen kiezen voor dat project dat hen én de maatschappij het meeste oplevert.”

Meer weten?