De 5 meest opvallende feiten uit 6 klimaatrapporten

Eind van het jaar, altijd een mooie tijd om terug te blikken! In 2020 brachten wij zes internationale rapporten uit onder het thema ‘Climate action’. Experts uit alle Sweco landen verzamelden nieuwe inzichten over hoe we onze steden kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Uit deze brei van data, wat vindt onze klimaatexpert Martijn Steenstra de 5 meest opvallende inzichten?

Hitte-770x433px.jpg

1. +20% meer bloedhete dagen in Nederland tot 2100

“Dat steden in de toekomst intensiever, vaker en langduriger te maken krijgen met hittegolven, was al bekend. Opvallend feit uit het rapport ‘Building resilience: being young and getting old in a hotter Europe’ is dat in het ergste scenario het aantal dagen met hittegolven in Nederland van 2051 tot 2100 toeneemt met 20% en dat 68% van alle doden door natuurrampen in Europa in de periode 1980-2017 vielen door hittestress. Hittestress is een sluipmoordenaar, en met name de gevolgen voor kwetsbare groepen worden vaak onderschat. Dit onderstreept voor mij het belang van een inclusief ontwerp van de stad, waarbij ook met de eisen van kwetsbare groepen rekening gehouden wordt.”

Groen-770x433px.jpg

2. +130% groene ruimte in de stad is mogelijk

“Ook in een stedelijke omgeving kán het aantal inwoners, het aantal werkplekken én het aantal m2 groene ruimte verdubbelen, en tegelijkertijd de leefbaarheid en de klimaatbestendigheid verbeteren. Ons design-experiment in ‘Neighbourhoods of Tomorrow‘ liet zien dat klimaatbestendige stedelijke verdichting mogelijk is, zodra ingezet wordt op minder ruimte voor auto’s en meer op hoogwaardige en gedeelde openbare ruimte. Door anders denken kan de hoeveelheid groene ruimte zelfs met 130% worden verhoogd!”

Biodiversiteit-770x433px.jpg

3. Biodiversiteit in steden is hoger dan op het platteland

“We onderschatten de potentie van steden voor biodiversiteit met z’n allen blijkbaar flink. Steden zijn juist steeds belangrijker als leefgebied voor allerlei soorten planten en dieren. De biodiversiteit in steden is tegenwoordig zelfs vaak hoger dan op delen van het platteland, doordat er veel variatie en afwisseling is in het landschap en er weinig bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. In het rapport ‘Building for biodiversity for climate, for health’ lazen we dat in Stockholm 1000 plantensoorten te vinden zijn en dat de helft van 50% van de soorten die in heel België leven alleen al in Brussel te vinden zijn.”

Klimaatadaptatie-770x433px.jpg

4. 25% van de Europese steden heeft een klimaatadaptatieplan

“Slechts één op de vier Europese steden heeft een klimaatadaptatieplan paraat, stelden mijn Deense en Nederlandse collega’s in het rapport ‘Planning for climate adaptation’. En zelfs áls steden een adaptatieplan hebben, blijft de implementatie ervan ver achter. In dit tempo blijven onze steden onvoorbereid voor de gevolgen van klimaatverandering. Dit kan echt anders, door de verandering niet te zien als uitdaging, maar als kans.” 

CO2-770x433px.jpg

5. Lagere CO2 uitstoot = lagere kosten

De aanleg van infrastructuur draagt in de UK voor 16% bij aan de totale CO₂-uitstoot. Efficiënter ontwerp van infrastructuur, bijvoorbeeld door de hoeveelheid materiaal te verminderen of te hergebruiken en bouwactiviteiten te minimaliseren, kan zowel CO₂-uitstoot als -kosten reduceren. In het allereerste rapport van dit jaar ‘Carbon cost in infrastructure – the key tot he climate crisis? lazen we dat er een sterke relatie is tussen de kosten van een bepaalde werkzaamheid in vergelijking tot de bijbehorende CO₂-bijdrage. Om daarna nog verder CO₂ te reduceren moet je vaak duurdere oplossingen gebruiken. Het punt waarop kosten gaan stijgen om verder CO2 te reduceren noemden we in ons het ‘Carbon cost tipping point’.”

Martrijn Steenstra-770x433px.jpg

Alle rapporten nog eens teruglezend, zie ik vooral dat elk getal dat we onderzochten en elk feitje dat we boven tafel haalden, symbool staat voor een onderliggend probleem of kans.

"Het is mijn overtuiging dat je de raakvlakken moet opzoeken om kansen te verzilveren. Daar ligt meerwaarde, schuurt het, en dan wordt het interessant. De feiten laten zien dat die raakvlakken er zijn met bijvoorbeeld het sociale domein, biodiversiteit, mobiliteit en locatieontwikkeling.”

Wil je de rapporten nog eens teruglezen? Bekijk alle rapporten.

 

Meer weten?