5 vragen aan Ron en Pascal: Scheuren vormen een goede fundering

Één van de belangrijkste verkeersaders in Eindhoven, de John F. Kennedylaan, moet op de schop voor groot onderhoud. De gemeente dacht in eerst instantie aan een complete reconstructie van de wegverharding. Veel overlast en verminderde bereikbaarheid leken onvermijdelijk. Echter, na diverse onderzoeken stelde Ron Vlassak, senior adviseur Assetmanagement Wegen bij Sweco, een andere aanpak voor waarbij een deel van het gescheurde asfalt hergebruikt wordt. Pascal van Melick, projectleider bij de gemeente, steunde deze slimme aanpak en pakte hierop snel door. Het groot onderhoud kost nu miljoenen minder en veroorzaakt minder overlast. Reden om aan Pascal en Ron te vragen hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen.

1. Heb je al vaker geadviseerd om een andere aanpak te doen dan gevraagd?

Ron: “Ik draai al heel wat jaren mee als adviseur in de wegenbouw en heb daarbij twee belangrijke uitgangspunten: ten eerste, ik adviseer nooit een weg die ik niet zelf heb gezien en ten tweede ik ga nooit uit van wat ik aan de bovenkant van de verharding zie. Bij mijn adviezen wil ik inzicht ín de constructie, minimaal tot 1 meter vanaf de bovenkant. Er is meer dan het toplaagje alleen.

Ron Vlassak, senior adviseur Assetmanagement Wegen Sweco

Dit inzicht krijg ik via boringen en onderzoek door Sweco’s wegenlaboratoria. Regelmatig komen er verrassende constructie-opbouwen naar voren, die ik gezien de schade aan het asfalt niet verwachtte. Indien nodig laat ik draagkrachtmetingen uitvoeren. Mijn advies is gebaseerd op de combinatie constructieopbouw, draagkracht, verkeersbelasting, wensen van de opdrachtgever én mijn ervaring. Dit levert in de praktijk regelmatig een andere aanpak dan gevraagd op.”

2. Waarom wil de gemeente de Kennedylaan aanpakken?

Pascal: ”Dit is het laatste stukje van de John F. Kennedylaan dat we moesten aanpakken voor het groot onderhoud, de rest was al gedaan. Werkzaamheden aan dit deel van de John F. Kennedylaan geven veel overlast en beïnvloeden de bereikbaarheid. Je wilt daarom dat de maatregelen die je treft ook van een zodanige goede kwaliteit zijn dat de weg er weer lange tijd goed bij ligt. Bij dit project focussen we op een blijvende goede bereikbaarheid en de beste keuze in uitvoeringsmethodiek en planning. Hiervoor wilden we inzicht in de bodem en de bestaande verharding.

Pascal van Melick, projectleidergemeente Eindhoven

In de periode dat de coronamaatregelen golden, heeft Sweco een bodem- en asfaltonderzoek uitgevoerd. Ondertussen hebben we de aanbesteding voor de reconstructiewerkzaamheden versneld uitgevoerd om de kans op een ‘rustige’ John F. Kennedylaan optimaal te benutten. Door ieders inspanning waren de onderzoeksgegevens, meteen nadat we samen met de aannemer een bouwteam hadden opgestart, beschikbaar. Perfecte timing en inzet!”

3. Hoe kom je tot de conclusie dat een complete reconstructie niet nodig was?

Ron: “Op basis van de zichtbare scheurvorming en ouderdom was het een logische gedachte dat een geheel nieuwe constructie inclusief fundering nodig zou zijn. Uit ons asfalt-, constructie- en verkennend bodemonderzoek bleek opvallend genoeg dat, zeker gezien de dagelijkse forse hoeveelheid verkeer, de vlakheid van de weg nog erg goed was. Daarnaast kwamen de meeste scheuren niet door het vele en zware verkeer. Het asfalt was op de meeste plaatsen zelfs erg dik. Ik adviseerde daarom draagkrachtmetingen te doen.

De gemeente handelde snel en daadkrachtig om de opdracht zo snel mogelijk te maken en de benodigde verkeersmaatregelen te regelen. Sweco heeft vervolgens de metingen laten uitvoeren en de meetgegevens uitgewerkt. De uitkomsten bevestigden mijn vermoedens: met de draagkracht van de constructie is niets mis.”

4. Wat is nu het plan?

Pascal: “Met de gegevens van de onderzoeken, de draagkrachtmeting en de adviezen van Ron hebben we in het bouwteam besloten om de bovenste lagen te frezen en de goede fundering die dan nog overblijft te versterken middels een stalen wapening. Daarmee garanderen we een goede fundering voor een lange tijd. Er hoeft nu geen graafwerk in de ondergrond te worden verricht! Dat scheelt veel! Als opbouw brengen we een pakket van 14 cm asfalt aan met een geluidsreducerende deklaag. Dit betekent dat we niet alleen minder kosten maken maar ook dat we het project veel sneller en met minder risico’s kunnen uitvoeren.

Daarnaast is de hinder enorm beperkt en is de afstemming met Rijkswaterstaat snel en soepel verlopen. De uitvoering is gestart op 29 juni. We voeren de werkzaamheden in twee fases van elk twee weken uit in een periode waarin normaal gesproken te veel verkeer op de John F. Kennedylaan zit om deze werkzaamheden zonder ernstige hinder uit te kunnen voeren. Ruim voor het eind van de bouwvak zijn we klaar.”

5. Heb je een tip voor andere gemeentes?

Pascal: “Gebruik je gezond verstand en blijf kritisch op je projectdoelen. Schroom niet om expertise in huis te halen als je daarmee je vragen beantwoord krijgt. Maak de afweging kosten versus baten en weeg daarbij de risico’s en onzekerheden af, dit levert soms meer op dan je verwacht. In dit geval met de coronamaatregelen hebben we op gevoel en met verstand gekeken hoe we deze unieke kans kunnen gebruiken binnen dit project. Durf deze gedachten te delen en de stappen te zetten. Zo behaal je samen het optimale resultaat.”

Ron: “Wegonderhoud wordt vaak gedaan op basis van gevleugelde uitspraken als “Zo hebben we het altijd gedaan.” en “Ik steek het geld voor een onderzoek liever in het onderhoud zelf.”. Ik ben ervan overtuigd dat de kosten van een goed verhardingsonderzoek en -advies zich in een veelvoud terugverdienen door de juiste onderhoudsaanpak te kiezen. Een aanpak waarbij je in relatie tot de kosten de grootste levensduurverlenging voor de weg bereikt."

Over Pascal

Als projectleider en adviseur infrastructurele werkt Pascal van Melick bij gemeente Eindhoven. Hij is betrokken van begin tot het eind. Vanaf het voorbereiden van ontwerp(plannen), het verzorgen van aanbestedingen tot en met het voeren van directie tijdens de uitvoering. En bij alles wat er tussentijds nodig is om van zijn projecten een succes te maken, is Pascal actief.

Meer weten?