Vismigratierivier: zwemmen van Waddenzee naar Rijnsysteem

De Afsluitdijk is een waterbouwkundig icoon, maar ook een ecologische barrière voor trekvissen. Hoe kunnen de spiering, houting, paling, 3-doornige stekelbaars en zalm het IJsselmeer en hun paai- en leefgebieden in het Rijnsysteem weer bereiken? Dat kan dankzij de ecologische innovatie ‘vismigratierivier’: een kunstmatige rivier langs de spuisluizen van Kornwerderzand. Wereldwijd de eerste vismigratie-voorziening met getijdewerking en toepassing van de nieuwste inzichten op het gebied van eco-engineering en building with nature.

De vismigratierivier kent verschillende uitdagingen. Het gaat om een open verbinding, maar tegelijkertijd moet het achterland beschermd worden tegen hoogwater en zoutindringing. Een ecopassage in de Afsluitdijk en een open vissluis aan het einde van de rivier compenseren de getijdebeweging. De lengte van de rivier, zo’n 3 kilometer, zorgt ervoor dat er geen zout water in het IJsselmeer stroomt. Sweco maakte het technisch, ecologisch en landschappelijk ontwerp van de vismigratierivier en verzorgde voor de opdrachtgever het technisch management .

FEITEN
Locatie: IJsselmeer
Opdrachtgever: Provincie Fryslân

MEER INFORMATIE
Waterbouw

  • Piet
    Riemersma
    Senior adviseur
  • Didier
    Adriaansens
    Senior adviseur constructieve Waterbouw, Havens en Vaarwegen