Vismigratierivier: zwemmen van Waddenzee naar Rijnsysteem

De Afsluitdijk beschermt ons land tegen het water, maar vormt ook een hindernis voor veel soorten vissen. Het unieke project Vismigratierivier creëert een nieuwe doorgang in de Afsluitdijk voor trekvissen om weer van zout naar zoet water te kunnen zwemmen. Wereldwijd is dit de eerste vismigratie-voorziening met getijdewerking en toepassing van de nieuwste inzichten op het gebied van eco-engineering en building with nature.

Locatie: Kornwerderzand (IJsselmeer en Waddenzee)

Opdrachtgever: Provincie Friesland

De natuur in verbinding brengen

De Vismigratierivier heeft als hoofddoel de verbinding tussen de twee grote natuurgebieden IJsselmeer en Waddenzee, beide Natura2000 gebieden, voor vissen zo veel mogelijk op een natuurlijke manier te herstellen. Door herstel van deze migratieroute kunnen trekvissen de paai- en opgroeigebieden die in het achterland liggen weer bereiken. Hiervan profiteren niet alleen de vispopulaties in de Waddenzee, het IJsselmeer en achterland van Vecht, IJssel en Rijn, maar ook bijvoorbeeld visetende vogels die van deze voedselbron afhankelijk zijn. Om deze bereikbaarheid op een maximaal niveau te krijgen is het streven om de Vismigratierivier 24/7/365 open te laten zijn voor alle soorten vis.

De volgende animatie laat de contouren van de Vismigratierivier aan de Waddenzee- en IJsselmeerzijde zien. Je ziet een geulenstructuur (de rivier), begrenst door dammen die hoofdzakelijk uit zand en stenen bestaan. Via de doorgang in de Afsluitdijk, die bestaat uit een betonnen constructie met schuiven, kunnen de vissen hun weg vervolgen van Waddenzee naar IJsselmeer en vice versa.

Sweco faciliteert de Provincie Friesland in het iteratieve (ontwerp)proces om te komen tot een innovatief en technisch definitief ontwerp van de Vismigratierivier, inclusief diverse bijkomende werkzaamheden. Ook draagt Sweco zorg voor de opstelling van het contract op basis waarvan de vismigratierivier zal worden gerealiseerd.

Meer weten?