Hoe je als woningcorporatie je sociale huurwoningen grootschalig kunt verduurzamen

Hoe krijgen we ons vastgoed de huidige staat naar het gewenste ambitieniveau? Dit is de hamvraag van onze klanten. De ambitie ligt voor de hand: energieneutraal worden. Maar de drijfveren en wensen van organisaties zijn divers. Zo is Ymere is begonnen met het verduurzamen van 8500 woningen van mensen met een minder grote portemonnee. Deze verduurzaming kost de bewoners niets. Sterker nog, het levert ze een gegarandeerde besparing op. Op kosten van Ymere? Nee, ook die hoeft niet in de buidel te tasten.

Duurzame energie en financiering

Welke energievorm het uiteindelijk wordt, doet er eigenlijk niet toe. Bij Ymere was het zaak dat verduurzaming betaald zou worden zonder eigen financiële middelen aan te wenden. Want je hebt als corporatie dan wel de plicht om te verduurzamen, tegelijkertijd mag je niet te ver afdwalen van je core business en je geld uitgeven aan andere zaken dan die betaalbare woningen. Ook hebben woningcorporaties minder inkomsten dan voorheen als gevolg van allerlei externe wijzigingen. Daardoor is het extra lastig om geld vrij te maken voor dit soort opgaven.

100% transparant

Er is voor Ymere een 100% transparante entiteit opgezet: een Energy Service Company (ESCo). Ymere heeft dus niet alleen inzicht in bedragen onder de streep, maar in alle rekensommen die daaraan vooraf zijn gegaan. Eigenaren van deze aparte BV’s zijn Klomp, LENS en Patina. Sweco nam de rol van mediator op zich. Als onafhankelijke partij kun je makkelijker tegen een van de partijen zeggen dat zij iets vragen wat niet mogelijk is. Zonder mediator loop je sneller vast, omdat iedere partij opkomt voor zijn eigen belangen. Sweco is begonnen met het rekenwerk. Waar kun je in investeren, wat levert het op en wat kost het? Daarna hebben we beide partijen geholpen bij het oprichten van de entiteit, de contracten en de financiering. We hebben berekend welk schaalniveau realistisch was.

Het resultaat

Ymere werkt nu samen met vier ESCO’s: twee BV’s houden zich bezig met LED-verlichting, twee met zonnepanelen. Een BV voor een duurzaam warmtenet is in ontwikkeling. Ruim 1000 van de 8500 voorgenomen woningen in Amsterdam en omstreken zijn inmiddels verduurzaamd. De ESCo’s verdienen hun investering terug via de energiebesparing. Een sommetje als voorbeeld: de energiekosten dalen met 360 euro per jaar, 60 euro de gegarandeerde besparing voor de bewoner. De resterende 300 euro is omzet voor de ESCo.

Klant aan het woord

"Met het oprichten van Energy Service Company’s (ESCo’s) dragen we bij aan de enorme klimaatopgave van Nederland, zonder zelf te investeren. We besparen een 100 ton CO2 per jaar met deze grootschalige verduurzaming. En ook onze huurders worden er beter van. Hun energierekening gaat omlaag met zo’n 100 euro per jaar, en dat kost ze helemaal niks extra’s."
-Martijn Neeleman, Ymere

Meer weten?