Waterhuishouding Vopak Terminal: waar liggen de verbeterkansen?

De grootste aanbieder van opslagfaciliteiten voor vloeibare bulkgoederen ter wereld, dat is het Nederlandse bedrijf Vopak. In de Europoort staat Vopaks meest uitgebreide terminal. De opslagcapaciteit is 3,5 miljoen kubieke meter. Hier worden olie en afgeleide producten op- en overgeslagen. Om te voldoen aan de steeds strengere lozingseisen richtte Vopak zijn waterhuishouding opnieuw in. Het bedrijf reduceerde daarmee zijn impact op het milieu.

Voor de herinrichting werd eerst de bestaande waterhuishouding onderzocht. Zo kreeg Vopak een beter beeld van onder meer de hoeveelheid afvalwater en de mate van verontreiniging. Dankzij het onderzoek kon het afvalwater worden verdeeld in schone en verontreinigde stromen en zag Vopak waar de verbeterkansen lagen. Het bedrijf liet daarna twee nieuwe zuiveringsinstallaties bouwen, elk met een eigen manier van zuiveren. Sweco bracht de bestaande waterhuishouding in kaart, ontwierp de nieuwe zuiveringssystemen en bereidde de aanbesteding voor.

MEER INFORMATIE
Afvalwatertechnologie

Meer weten?

  • Henk Wim
    de Mooij
    Senior Projectmanager Watertechnologie