Warmtecentrale Essent, Leeuwarden: warmtecentrale als flexibel gordeldier

‘De schaal moet aangepast kunnen zonder dat dit meteen de identiteit van het gebouw aantast.’ Deze uitdagende voorwaarde stelde energiebedrijf Essent aan een nieuw te bouwen warmtecentrale in Leeuwarden. Het leverde een gewaagd ontwerp op. Het uiterlijk van de centrale is geïnspireerd op het pantser van een gordeldier. Deze vorm stelde specifieke eisen aan de draagconstructie.

Stalen dragers in verschillende hoogtes vormen als het ware de geledingen van het gordeldier. Hierop rusten de dak- en gevelvlakken. Door de constructie in compartimenten kan het gebouw gemakkelijk groter of kleiner gemaakt worden. Ook het ontwerp van de vloeren en de fundering is relatief eenvoudig en daardoor zeer flexibel. Extreem zware componenten van de centrale zoals het deel waar de schoorstenen op steunen, zijn zelfstandig gefundeerd. Sweco werkte mee aan het ontwerp en zorgde voor de engineering van de draagconstructie van de karakteristieke centrale.

FEITEN
Locatie: Leeuwarden
Opdrachtgever: Essent
Partners: Bonnema Architecten