Vispassage Van Beuningengemaal zorgt voor verbetering van vispopulaties

Vispassages spelen een belangrijke rol in het op peil houden en verbeteren van vispopulaties. Maar het was voor de vissen nog niet mogelijk om vanuit de Linge naar het Amsterdam-Rijnkanaal en weer terug te zwemmen. Daar komt nu verandering in door de aanleg van een circa 130 meter lange vispassage bij het H.A. van Beuningengemaal in Zoelen. In opdracht van Waterschap Rivierenland zorgde Sweco onder andere voor het ontwerp en engineering van de vispassage, de vergunningaanvraag, de uitvoeringscontractstukken met aanbesteding en de directievoering tijdens de realisatie.

De vispassage bestaat uit een ronde buis ter plaatse van de kade van het Amsterdam-Rijnkanaal, met aansluitend aan beide zijden van de kade een watergang met tussenschotten. Hierdoor ontstaan kamers met verschillende waterstanden (trappen). Op de bodem komen stenen te liggen om de stroomsnelheid af te remmen en om te zorgen voor rustplaatsen voor de vissen. De vispassage gaat er voor zorgen dat vissen zich kunnen verplaatsen van de Linge naar het Amsterdam-Rijnkanaal, waardoor hun leefgebied aanzienlijk groter wordt. De passage is bijzonder omdat hij door de kade van het Amsterdam-Rijnkanaal aangelegd wordt. De vispassage is ter plaatse van de buis automatisch afsluitbaar zodat de waterkerende functie van de kade gewaarborgd blijft.

MEER INFORMATIE
Waterbouw

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de informatie die we met behulp van cookies krijgen om te begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken en om verbeteringen door te voeren. Onze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. Als u niet wilt dat onze site cookies plaatst, kunt u ze in uw browser uitschakelen. U kunt dan nog steeds onze webste gebruiken.