HAZard and Operability Studies Gasunie: verbeteringen op de millimeter

Een Hazard and Operability Study is bedoeld om de bedrijfszekerheid van een installatie te verbeteren. Het onderzoek laat uitvoerig zien of er aanpassingen nodig zijn aan het procesontwerp. Om de engineering van haar installaties en pijpleidingen te optimaliseren liet Gasunie meerdere studies uitvoeren. Daarbij werd gekeken naar zaken als operability, veiligheid, milieu en gezondheid.

Het systematisch analyseren van het procesontwerp op tekortkomingen had verschillende verbeteringen als resultaat, zoals het vergroten van de diameter van een pijpleiding, het verplaatsen van regelaars en het toepassen van extra veiligheidskleppen. Sweco voerde voor het gastransportbedrijf meer dan 10 Hazard and Operability Studies uit.

FEITEN
Locatie: Nederland
Opdrachtgever: Gasunie