Verbetering waterkwaliteit de Vecht

De waterkwaliteit van de Vecht was onvoldoende. Door uitbreiding van rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Leidsche Rijn kan het afvalwater van RWZI’s Maarssen en Maarssenbroek worden afgevoerd naar RWZI Leidsche Rijn. Het effluent wordt geloosd op het Amsterdam-Rijnkanaal waardoor de Vecht wordt ontlast. Sweco ondersteunde Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bij de voorbereiding, waaronder ontwerp, bestek en contractvorming, waarna wij de aanbesteding en uitvoering begeleidden.

Efficiënte en duurzame uitbreiding

HDSR had al besloten om de verouderde RWZI Maarssenbroek op te heffen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht was van plan om RWZI Maarssen te renoveren. De twee waterschappen sloegen de handen ineen en besloten om het rioolwater aangevoerd op deze twee RWZI’s voortaan te laten verwerken door RWZI Leidsche Rijn. De capaciteit van RWZI Leidsche Rijn werd uitgebreid van 90.000 IE naar 165.000 IE*. Een efficiënte oplossing met financiële en beheersmatige voordelen.

Op het gebied van duurzaamheid zetten de waterschappen grote stappen met deze keuze. Het samenvoegen van drie RWZI’s komt, door het veranderde lozingspunt naar het Amsterdam-Rijnkanaal, de kwetsbare waternatuur in de Vecht ten goede.

Daarnaast biedt het samenbrengen van de rioolwaterstromen meer mogelijkheden voor het terugwinnen van grondstoffen en het produceren van energie. Ook is er minder CO2-productie. Win-win-win dus!

Op het terrein van RWZI Leidsche Rijn is een extra nabezinktank gebouwd, de beluchtingselementen zijn vervangen en de beluchtingscapaciteit is uitgebreid. Later heeft het hoogheemraadschap een voorbehandeling bijgeplaatst in de vorm van een fijnzeefinstallatie waarmee de biologische belasting wordt beperkt. In de toekomst kan de RWZI cellulose winnen uit het zeefgoed voor hergebruik.

nabezinktank leidsche rein 770x480px.jpg

Onze experts hebben de uitbreiding met de fijnzeefinstallatie gefaciliteerd zowel vanuit de inhoud als met de begeleiding van de aanbesteding en uitvoering. Nard Klaassens, teammanager Afvalwater en Gemalen: “Door onze uitgebreide multidisciplinaire kennis en expertise konden wij de concurrentiegerichte dialogen met leveranciers met succes voeren.” We hebben gedurende het gehele traject nauw samen gewerkt met het hoogheemraadschap en de aannemer.

fijnzeefinstallatie 770x480px.jpg

Onze aanpak voor uitbreiding RWZI Leidsche Rijn

“Een goede samenwerking tussen aannemer, opdrachtgever en Sweco ontstond door actief mee te denken en positief kritisch, betrokken en flexibel te zijn. Wij hebben een breed spectrum aan kennis onder één dak, waardoor we gerichte oplossingen kunnen vinden voor specifieke uitdagingen.” vertelt Nard.

Koen van Daal, projectmanager HDSR onderschrijft dit:

Met Sweco hebben we de juiste mix van persoonlijke kwaliteiten en inhoud aan boord gehaald om het project Leidsche Rijn te begeleiden. Daarbij beleefde ik als projectmanager de voordelen van een grote organisatie. Er is altijd iemand te vinden met de juiste kennis. Wat me ook bij blijft, is dat de Sweco-collega’s snel reageren op mijn vragen. Al is het maar om te laten weten: bericht ontvangen, ik pak het later op. Daarmee voel ik me gehoord, dat waardeer ik. Zo zit ik zelf ook in elkaar.

Wat we bereiken met uitbreiding RWZI Leidsche Rijn

Met deze vernieuwde RWZI Leidsche Rijn hebben we een duurzame toekomstbestendige installatie gerealiseerd. Maatschappelijk is dit project relevant en belangrijk omdat het een goed voorbeeld is voor toekomstige uitbreidingen of vernieuwingen van andere zuiveringsinstallaties.

*IE= Inwonersequivalent dit is de gemiddelde hoeveelheid rioolwater die één persoon per dag produceert.

Meer weten?