Van suikerbiet tot biogas

Bij het productieproces van suiker komen een groot aantal reststromen vrij. Restmateriaal (bietenpunten en pulp) wordt door vergisting omgezet in biogas. Een methaanreactor zet opgelost suiker vanuit de afwaterzuivering om in biogas. Door dit biogas voor eigen gebruik aan te wenden in haar energievoorziening heeft Suiker Unie haar externe gasafname voor haar fabriek Vierverlaten in Groningen sterk kunnen reduceren. In de totstandkoming en realisatie van dit gehele project heeft Sweco in goede samenwerking met Suiker Unie het projectmanagement, de totale engineering, het constructiemanagement, de Commissioning en StartUp uitgevoerd.

Duurzaamheid hoog in het vaandel

Suiker Unie is een bedrijf wat zich altijd verantwoordelijk voelt voor het milieu, de mensen en de samenleving en is zodoende continue bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bij het primaire proces, de productie van suiker, gaan economie, sociale verantwoordelijkheid, en zorg voor het milieu hand in hand. Door grond- en reststoffen maximaal te benutten levert Suiker Unie een grote bijdrage aan de circulaire economie. De realisatie van een nieuwe vergistingsinstallatie is gecombineerd met een uitbreiding van de bestaande waterzuivering, waardoor de verduurzaming geoptimaliseerd is. De nieuwe installatie kan tot maximaal 4000 Nm3 biogas produceren.

SUBSIDIE

Tjeerd Roorda, projectmanager bij afdeling Industrie: “Wij hebben Suiker Unie ondersteund bij de technische concretisering van het plan en het opstellen van de begroting van dit duurzaamheidsproject. Het project is gerealiseerd met ondersteunende financiering vanuit de subsidieregeling SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie).”

BETROKKEN EN BENADERBAAR MET ERKENDE EXPERTISE

Het project is onder hoge tijdsdruk gerealiseerd waardoor samenwerking en communicatie extreem belangrijker waren. Met de start van de nieuwste bietencampagne in het najaar van 2017 is Suiker Unie gestart met de productie en het gebruik van het eigen biogas.

Klant aan het woord

"De betrokkenheid en expertise van de mensen van Sweco werd zeer gewaardeerd en zorgde ervoor dat we als echte partners samen het project tot een succes konden maken."
- Teun van de Weg, Plantmanager Suiker Unie

Meer weten?