Van dorpshuis tot allround Kulturhus

Het dorpshuis van Heeten, Overijssel kampte met een structureel begrotingstekort en kon geen reserveringen treffen voor groot onderhoud. De vereniging ’Het Plaatselijk Belang Heeten’, de gemeente Raalte en stichting ’t Trefpunt wilden weten of omvorming van het dorpshuis tot een volwaardig Kulturhus een oplossing bood. Na onderzoek en in overleg met potentiële gebruikers ontwikkelde Sweco een scenario waarin het dorpshuis kan blijven bestaan.

Bij dit proces waren vooral partijen betrokken die zo’n traject nog nooit hadden doorlopen. Met behulp van onze Blokkendoosmethode kwamen we op intensieve en interactieve wijze samen tot een gedragen concept voor een multifunctionele accommodatie. Het concept voorziet in een structureel positieve exploitatie, onderhoudsvoorziening en extra functies in het dorpshuis zoals een bibliotheek. Dit alles vormt een stevige basis voor de toekomst van 't Trefpunt.

MEER INFORMATIE
De Blokkendoosmethode maakt samen bouwen weer makkelijk
Bouw en vastgoed