Ring Utrecht: van A naar Beter op A12 en A27

De A12 en A27 bij Utrecht zijn belangrijk voor de lokale, regionale én nationale bereikbaarheid. De grote verkeersdrukte en de complexiteit van het verkeerssysteem maken de wegen filegevoelig. Voertuigen wisselen van rijstrook waardoor er sneller vertraging ontstaat. Bovendien leveren deze ‘weefbewegingen’ soms gevaarlijke situaties op. Rijkswaterstaat werkt aan plannen om de doorstroming, verkeersveiligheid en, waar mogelijk, de leefbaarheid te verbeteren.

De plannen gaan uit van het principe van ‘ontweven’: verkeersstromen krijgen een eigen rijbaan waardoor voertuigen niet meer van rijstrook hoeven te wisselen. Ook de wegcapaciteit op de A27 en de parallelrijbanen van de A12 wordt vergroot. Verder is er veel aandacht en extra geld voor het beperken van de impact van de wegen op de omgeving: zo komt er een brede groene verbinding over de A27 die de stad met de landgoederen ten oosten van Utrecht verbindt. In opdracht van Rijkswaterstaat onderzoekt Sweco de milieugevolgen, de leefbaarheidsmaatregelen en de inpassing van de weg.

FEITEN
Locatie: Utrecht
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Midden Nederland