Urban Insight

Wij zijn als adviseurs en ingenieurs dagelijks bezig met het duurzamer, leefbaarder en aantrekkelijker maken van de stedelijke regio’s en samenlevingen van de toekomst. Als meest betrokken en benaderbare partner kennen wij elke vierkante meter van Nederland en zien we het Nederlandse stedelijk gebied en de behoeften van de gebruikers van het gebied veranderen.

Kennis en inzichten delen

Het is tijd om onze inzichten te gaan delen. Dit doen we met Urban Insight, ons kennisprogramma gericht op kennisontwikkeling rondom Europese stedelijke gebieden. Urban Insight verbindt kennis en brengt experts samen om nieuwe integrale inzichten te ontwikkelen voor onze klanten. De komende tien jaar zal het platform Urban Insight volstromen met data, feiten en inzichten uit alle Sweco-landen. Het doel is op basis van feiten en data over Europese steden een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkelingen over de steden van de toekomst, vanuit het perspectief van een bewoner.

Energietransitie

Een transitie naar een nieuw en slim energiesysteem is in gang gezet. Met hierin als uitgangspunt om geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken en bewoners verplaatsen met duurzaam vervoer over de weg met de fiets, auto en bus, over het spoor en door de lucht. Wij werken aan steden die nu en in de toekomst slim en klimaatvriendelijk met energiebehoeften omgaan.

Lees meer

energietransitie stedelijke omgeving
 
slimme mobiliteit in de stad

Slimme en duurzame mobiliteit

De drukte in steden neemt toe, de bereikbaarheid neemt af. Dat gebeurt geleidelijk, maar dit heeft een grote impact op de steden en samenlevingen van de toekomst. Wij werken aan steden waarin bewoners efficiënt en comfortabel van A naar B reizen, met keuze uit verschillende vervoersmiddelen op maat. CO2 uitstoot reduceren we zoveel mogelijk.

Lees meer

Circulariteit

De wereld verandert geleidelijk in hoe we grondstoffen willen inzetten in de economie. Ondanks dat productie van afval in steden toeneemt, dienen mogelijkheden zich aan om afval in te zetten als grondstof. Wij werken aan steden die optimaal gebruik maken van de water-, energie- en materiaalstromen. Onze circulaire stad genereert welvaart, vergroot de leefbaarheid en verbetert de veerkracht van de stad en haar burgers.

Lees meer

Circulaire economie
 
Klimaatbestendige stad

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert, we merken steeds vaker de effecten. Dit heeft grote impact op steden en samenlevingen van de toekomst. Een stad moet leefbaar zijn ten tijde van alle seizoenen en veerkrachtig zijn voor weerextremen. Wij werken daarom aan steden die haar bewoners beschermt tegen hitte, droogte, bodemdaling en wateroverlast.

Gezonde en veilige stad

Een gezonde en veilige stad begint bij gezonde bewoners. Het wordt steeds drukker in de stad: meer mensen, meer verkeer en minder leefruimte. Dit heeft groot effect op de gezondheid en veiligheid van bewoners van steden. Wij werken aan een leefomgeving die door iedereen als schoon, gezond en veilig ervaren wordt.

Gezonde en veilige stad
Digitalisering

Digitalisering

Steden worden drukker en complexer, mede door de talrijke functies die hier samenkomen: denk hierbij aan wonen, werken en recreëren. Digitalisering gaat over het slim inzetten van data en de vertaling naar zinvolle informatie over de stad om daarmee nieuwe inzichten en diensten te leveren. Door het gebruik en interpreteren van data kan een antwoord gegeven worden op vragen die spelen in steden en praktische, innovatieve oplossingen toegepast worden. Wij werken aan oplossingen die worden gevoed door data en ondersteund met digitale tools, zonder dat we hierbij de impact op de mens uit het oog te verliezen.

Urban Insight podcast

Steden krijgen in de toekomst intensiever, vaker en langduriger te maken met hittegolven door de klimaatverandering. Hitte is met name gevaarlijk voor kwetsbare inwoners zoals ouderen en hele jonge kinderen. Op dit moment sterven er al meer Europeanen door hittegolven dan door alle andere natuurlijke gevaren samen.

We moeten meer doen om onze steden voor te bereiden en aan te passen aan de toekomst. Echter, hoe bouw je in de stad veerkracht op tegen de steeds vaker voorkomende hittegolven? Experts van GGD Amsterdam, gemeente Groningen en Sweco aan het woord.

Waarom stedelijke gebieden?

Wereldwijd is urbanisatie een voortgaande trend. De helft van de wereldbevolking en maar liefst driekwart van de Europeanen leeft in steden. Steden beslaan 2% van het totale aardoppervlak, maar gebruiken 75 % van alle hulpbronnen.

Over circa 10 jaar leeft 60% van de wereldbevolking in een stedelijke regio. Voor onze klanten brengt dit complexe uitdagingen met zich mee. Steden weerbaarder en duurzamer ontwikkelen heeft dan ook een enorme, positieve impact op het leefmilieu van een groot aantal mensen.

De data en feiten die elke organisatie verzamelt worden voor iedereen toegankelijk
Wij kruipen dagelijks in de huid van de gebruiker van het stedelijk gebied en zitten naast onze klant om samen de beste expertise en nieuwste innovaties toe te passen. Dankzij de duizenden projecten die wij voor onze klanten wereldwijd uitvoeren, brengen wij voortdurend kennis van de omgeving en haar gebruikers, globale trends en innovaties samen. Die combinatie levert ons waardevolle integrale inzichten op. En alleen met dat integrale inzicht, gecombineerd met een nieuwsgierige en innovatieve instelling, zijn we samen in staat om te weten wat er morgen, overmorgen en over 10 jaar nodig is om aantrekkelijke, functionele en toekomstbestendige stedelijke gebieden te ontwerpen en ontwikkelen.

Meer weten over ons kennisprogramma?