Toekomstbestendig maken woonwijk Vlietwijk Voorschoten

Vanwege slappe bodem is in Vlietwijk, een woonwijk in Voorschoten een rioolreconstructie uitge-voerd, de openbare ruimte opgehoogd en heringericht. In 2014 gaf de gemeente Voorschoten op-dracht aan Sweco voor vormgeving en begeleiding van het project van het begin tot en met opleve-ring. Belangrijke uitdaging voor Sweco was om binnen het beschikbare budget op tijd het werk te realiseren. Dit hebben we ook behaald. In de zomer van 2018 is project Vlietwijk Voorop succesvol opgeleverd en ligt er weer een heel aantrekkelijke toekomstbestendige woonwijk.

De uitdaging voor Vlietwijk

Vlietwijk is een naoorlogse wijk met 1200 woningen en ligt in zettingsgevoelig gebied. Het riool en de buitenruimte waren flink verzakt. Voor de gemeente Voorschoten was het een omvangrijk en niet-alledaags project. Denk aan 10 km aanleg van een nieuw gescheiden rioolsysteem waarbij het regenwater naar sloten gaat waardoor er minder water gezuiverd hoeft te worden. Heldere en na-volgbare communicatie was continue belangrijk. De gemeente waardeerde de inzet van Sweco doordat wij samen verantwoordelijkheid namen. 

FEITEN

  • Bij zo’n 500 woningen is de aansluiting op het riool vernieuwd
  • Aanleg van ruim 700 meter natuurvriendelijke oevers
  • 220 nieuwe lichtmasten met LED-verlichting 
  • Aanplanting van ruim een miljoen bol-en knolgewassen en 270 nieuwe bomen
  • 200 extra parkeerplaatsen

 

Klant aan het woord

"Gemeente Voorschoten en Sweco hebben sámen Vlietwijk-Voorop! gerealiseerd."
- Magda Leering, gemeente Voorschoten

Meer weten?