Smart Traffic en het Partnership Talking Traffic

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat investeert samen met regionale en lokale overheden en met nationale en internationale bedrijven tot en met 2020 negentig miljoen euro in het Partnership Talking Traffic. Talking Traffic is een programma met als doelstelling om door middel van intelligente en innovatieve toepassingen de mobiliteit in Nederland sterk te verbeteren. Dat is goed voor bereikbaarheid, duurzaamheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Sweco is een van de partners in het programma. Smart Traffic van Sweco sluit naadloos aan op de doelstellingen van Talking Traffic. Smart Traffic is een superintelligent systeem dat op basis van verkeersvoorspellingen de verkeersafwikkeling op kruispunten optimaliseert. Het systeem draagt daardoor bij aan het verbeteren van de doorstroming en aan verhoging van duurzaamheid. Smart Traffic en Talking Traffic hebben de potentie om de mobiliteit in Nederland toekomstbestendig te maken.


MEER INFORMATIE
Internetsite Partnership Talking Traffic
Smart Traffic
Mobiliteit

Meer weten?