Station Nijmegen Goffert: hightech uitstraling

Meer ruimte voor bedrijvigheid in de omgeving van het Goffertpark en een betere bereikbaarheid van het park en stadion De Goffert. Twee goede redenen voor de gemeente Nijmegen om station Goffert te bouwen. Het station moet uitgroeien tot een OV-knooppunt, de vele forensen bedienen en pieken aankunnen tijdens evenementen. Bovendien stelde de gemeente eisen aan de vormgeving. Deze moest aansluiten bij de stedenbouwkundige invulling van het gebied.

Kennisinstituten en hightech bedrijven moeten zich graag willen vestigen in het nieuwe stationsgebied. Door de toepassing van nieuwe materialen en een futuristische aanblik straalt het nieuwe station deze ambitie uit. Sweco voerde in opdracht van ProRail onder andere de planstudie uit en was verantwoordelijk voor de pre-engineering (constructieve haalbaarheid) en vraagspecificatie (eisendeel). In de realisatiefase ondersteunde Sweco de Bouwmanager van ProRail ten aanzien van backoffice, toetsen en toezicht.

MEER INFORMATIE
Rail