STAR-FLOOD: Europees programma voor overstromingsrisicobeheer

Door klimaatverandering en toenemende urbanisatie langs grote rivieren nemen de risico’s op overstromingen toe. Alleen het versterken van dijken is niet voldoende. Het Europese programma STAR-FLOOD (STrengthening And Redesigning European FLOOD risk practices) onderzocht welke ingrepen nog meer nodig zijn; zoals bijvoorbeeld maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening, waarschuwingssystemen, evacuatieplannen en herstelplannen na overstromingen. STAR-FLOOD verzamelde kennis en deed onderzoek aan de hand van vragen die in de praktijk leven.

Een belangrijk doel van het onderzoek was om overheden en andere betrokkenen te helpen om het waterbeheer beter te organiseren. Sweco zorgde er binnen het programma voor dat de uitkomsten van het onderzoek voor een breed publiek toegankelijk gemaakt werden via een website, social media, samenvattingen, een online praktijkhandboek en een conferentie. De wetenschappelijke resultaten kunnen nationaal en internationaal gebruikt worden.

MEER INFORMATIE
Waterveiligheid
Internetsite STAR-FLOOD