Extra sneltreinen Groningen-Leeuwarden (ESGL): vaker, sneller, langer

Het aantal treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden neemt de komende jaren toe. Daarom gaat vanaf 2018 tussen beide steden ieder uur een tweede sneltrein rijden. Uit onderzoek blijkt dat de extra verbinding haalbaar is. De huidige treinen zitten vol, met name tijdens de spits. Door de extra sneltrein wordt de trein bovendien een nog aantrekkelijker alternatief voor de auto.

Om een tweede verbinding mogelijk te maken zullen de treinen sneller rijden. Bovendien worden ze tijdens de spits verlengd. Dat vraagt om ingrijpende maatregelen zoals verdubbeling van het spoor, de bouw van spoortunnels en aanpassingen aan perrons, seinen en overwegen. Sweco deed onderzoek naar de mogelijkheden, de gevolgen van de extra sneltreinverbinding en de te nemen maatregelen. Het integrale ontwerp van Sweco voor spoor, weg en omgeving wordt gebruikt tijdens de verdere besluitvorming.

MEER INFORMATIE
Rail