Sneller groen licht in Almelo

Gemeente Almelo wil een betere doorstroming en minder uitstoot van schadelijke stoffen. Hiervoor bouwen Sweco en Vialis de verkeerslichten van maar liefst 27 kruispunten op en nabij de ring van Almelo om en programmeren ze zo dat ze het verkeer slim gaan aansturen. Vialis draagt zorg voor de ombouw van de verkeersregelinstallaties tot intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en Sweco gaat deze iVRI’s op de 27 kruispunten aansturen met haar innovatieve software product Smart Traffic.

Bereikbaarheid vlotter en schoner 

Almelo heeft een vlinderstructuur, waardoor grote groengebieden diep de stad indringen. Dit maakt dat de afstanden binnen de stad relatief groot zijn ten opzichte van het aantal inwoners (circa 73.000). In de mobiliteitsvisie van de gemeente spelen bereikbaarheid van de binnenstad en de werkgebieden een grote rol naast leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Bovendien wil de gemeente voorop lopen met mobiliteitsinnovaties, zowel sociaal-organisatorisch als digitaal en technisch.  

De gemeente Almelo wil samen met de provincie Overijssel groeien naar een logistieke hotspot. Slimme VRIs op de 27 kruispunten zorgen voor een betere doorstroming op de ring en de invalswegen, zodat grotere hoeveelheden vrachtverkeer vlot en veilig door kunnen rijdenHiernaast levert het slim aansturen ook een flinke reductie van de uitstoot van CO2 en fijn stof en geluidsemissie door het wegverkeer 

De experts van Sweco zijn onder meer gespecialiseerd in mobiliteitsvraagstukken en verkeersmanagement. Wij zijn er van overtuigd dat door verkeer slim te geleiden en de doorstroming te bevorderen het mogelijk is efficiënt om te gaan met de huidige capaciteit en hinder te verminderen of zelfs te voorkomen. Vanuit die gedachte hebben we Smart Traffic ontwikkeld.  

Rob Hulleman, senior Verkeerskundige bij de gemeente Almelo:

We hebben de ambitie om onze infrastructuur klaar te maken voor de toekomst en de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Toepassing van Smart Traffic past volledig bij deze opgave.

Optimaal gebruik data 

Emiel Meijers, commercieel manager Mobility Solutions bij Sweco, vertelt:

Stedelijke gebieden bevatten miljoenen sensoren, variërend van lusdetectoren in het wegdek tot het toenemende aantal met het internet verbonden voertuigen. Met Smart Traffic heeft Sweco software ontwikkeld die deze data kan fuseren en gebruiken voor een slimme aansturing van verkeerslichten. Niet alleen vergroot je zo de doorstroming, je vermindert ook de uitstoot van schadelijke stoffen door het verkeerSmart Traffic bereidt Almelo ook voor op de (grootschalige) invoering van zelfrijdende voertuigen.

Smart Traffic heeft een voorspellend vermogen; het gaat niet uit van het actuele aanbod voertuigen, maar het doet juist een voorspelling op welk moment een voertuig bij het verkeerslicht zal aankomen. Ieder verkeerslicht weet de status van de andere verkeerslichten in het netwerk van de ring van Almelo. Zo optimaliseert Smart Traffic elk individueel kruispunt en tegelijkertijd de verkeersstromen op de gehele ring. Bepaalde verkeersdeelnemers zoals vrachtverkeer of fietsers, kunnen dankzij de software sneller groen krijgen. 

Dit project komt voort uit het samenwerkingsprogramma Talking Traffic, een publiek-privaat initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met vele gemeenten en provincies in heel Nederland. Dit programma is gericht op vernieuwing in verkeer, transport, mobiliteit en stedelijke ontwikkeling. 

Alles verbonden 

In opdracht van IenW gaat Universiteit Twente het functioneren van een aantal slim gestuurde verkeerslichten evalueren en kijkt daarbij specifiek naar de effecten voor het vrachtverkeer.  

Na de succesvolle invoering van Smart Traffic op de ring heeft de gemeente de ambitie om alle met verkeerslichten geregelde kruispunten in de stad slim aan te sturen en met elkaar te verbinden. 

Meer weten?

  • Emiel
    Meijers
    Commercieel manager Mobility Solutions