Ruimte voor ruimte: Groene bouwkavels voor veestallen

Een vrijstaand huis op een ruime kavel in een landelijk stukje Nederland? Dat kan met de Ruimte-voor-Ruimteregeling in Noord-Brabant. Om de mestproblematiek aan te pakken, krijgen agrariërs een sloopvergoeding van de provincie om hun veehouderijbedrijf te beëindigen. Zo wordt uitstoot van fosfaat teruggedrongen en verrommeling van het landschap tegengegaan. Er komt iets moois voor terug: 2.700 bouwkavels van zo’n 1.000 m2 met een overwegend groen karakter aan de rand van steden en dorpen.

Sweco hielp Provincie Noord-Brabant om voor de regeling een publiek-private samenwerking aan te gaan. Met succes. Door de expertise van Sweco in te zetten op de inhoud en het proces kon de gemeente zich richten haar publieke taken. Sweco begeleidde het gehele traject: van eerste initiatief tot aan de overdracht van het woonrijpe openbare gebied.

FEITEN
Locatie: Noord-Brabant
Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Partners: NIBC, BNG Gebiedsontwikkeling

MEER INFORMATIE
Landelijk gebied