Ruimte voor de Nederrijn

De klimaatverandering betekent voor Nederland een grotere kans op extreme regenval en rivieroverstromingen. Dat vraagt om effectieve maatregelen. Door rivieren meer ruimte te geven, kunnen ze het overtollige water goed verwerken. In drie gebieden langs de Nederrijn zijn daarom de rivierbedden vergroot door uiterwaarden te vergraven en zomerkades te verplaatsen. Daarbij is in Elst een flessenhals verwijderd door amovering van een oude baksteenfabriek. Natuur en recreatie profiteren mee.

In de afgegraven uiterwaarden zijn natuurlijke watergangen gemaakt. Zo kunnen ondiepe plassen ontstaan die belangrijk zijn voor de natuur. Ook aan de recreant is gedacht. Langs de rivier lopen nieuwe wandelpaden en er is een boomweide aangelegd met uitzicht op de rivier. Sweco was verantwoordelijk voor omgevingsmanagement, technisch management en ontwerp. Planfase en uitvoering waren in één hand: de combinatie Sweco/Boskalis. Deze nieuwe contractvorm leverde veel tijdswinst en besparing van maatschappelijk budget op.

“Dankzij nauwe samenwerking was de oplevering een jaar eerder dan gepland” Dirk Jan Zwemmer, Boskalis

FEITEN
Locatie: Middelwaard, Tollewaard, Doorwerth, Elst
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Partners: Boskalis

  • Jana
    Steenbergen-Kajabová
    Senior adviseur Kust & Rivieren