Rioolwaterzuiveringsinstallatie Velsen: unieke primeur in afvalwaterzuivering

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Velsen heeft een unieke primeur te pakken waarmee flink energie wordt bespaard. Voor het biologisch zuiveren van haar afvalwater zet de RWZI innovatieve technologieën in: DEMON® is bedoeld om hoge concentraties stikstof uit het slib te halen en met Demon® Mainstream gebeurt de ‘deammonificatie’ in de waterlijn. De combinatie van beide milieuvriendelijke technieken wordt nog nauwelijks toegepast.

Deammonificatie is vergeleken met conventionele zuiveringstechnieken veel energiezuiniger en maakt bovendien het gebruik van chemicaliën overbodig. Het resultaat: lagere kosten, minder CO2-emissie en een duurzamere bedrijfsvoering. De nieuwe techniek maakt het zelfs mogelijk om biogas te produceren. Als medebedenker van beide technieken leverde Sweco het ontwerp voor de deammonificatie op RWZI Velsen. Het project is een belangrijke stap om de installatie in de nabije toekomst energieneutraal te laten opereren.

MEER INFORMATIE
Afvalwatertechnologie

Meer weten?

  • Henk Wim
    de Mooij
    Senior Projectmanager Watertechnologie