Rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde: bacteriën doen het werk

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) heeft te maken met strenge eisen op het gebied van stikstof- en fosfaatverwijdering. De RWZI in het Groningse Garmerwolde moest daarom worden aangepast. Waterschap Noorderzijlvest koos voor SHARON. Deze zuiveringstechniek levert een hoog rendement op in stikstofverwijdering. Het resultaat is een sterke verbetering van de kwaliteit van gezuiverd afvalwater.

Een RWZI produceert slib. Dit wordt vergist en daarna ontwaterd en gedroogd. In het restwater zit veel stikstof. De SHARON-technologie zuivert het water op biologische wijze: met behulp van bacteriën. Het voordeel van dit proces is dat, vergeleken met conventionele technieken, veel minder zuurstof en koolstof nodig is. RWZI Garmerwolde bespaart hierdoor 25% aan energiekosten. Als mede-ontwikkelaar van de SHARON-technologie realiseerde Sweco de installatie turnkey. RWZI Garmerwolde voldoet hiermee weer aan alle eisen.

MEER INFORMATIE
Afvalwatertechnologie

  • Henk Wim
    de Mooij
    Senior Projectmanager Watertechnologie