Rioolwaterzuiveringsinstallatie Amersfoort: er zit groene energie in rioolwater

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie die groene stroom produceert: in Amersfoort kan het. Rioolslib dat bij het zuiveren van rioolwater vrijkomt, wordt hier onder hoge druk en temperatuur ‘gekraakt’. Zo komt biogas beschikbaar voor het produceren van groene stroom. Genoeg om de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de toekomst energieneutraal te laten werken. Er is zelfs sprake van een overschot aan groene stroom. Dat gaat naar het openbare elektriciteitsnet: goed voor een jaar lang stroom voor 600 huishoudens.

De installatie benut daarnaast reststromen die rijk zijn aan fosfaat en stikstof. Door middel van een chemische reactie worden deze nuttige grondstoffen omgezet in hoogwaardige kunstmest. Van het ammonium in de reststroom wordt stikstof gemaakt. Dat levert een belangrijke extra energiebesparing op. Sweco verzorgde in opdracht van hoofdaannemer Eliquo Water & Energy het definitief ontwerp en het vergunningenmanagement.

FEITEN
Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe

MEER INFORMATIE
Afvalwatertechnologie