Rijnkade Arnhem heeft haar robuustheid terug

De historische Rijnkade in Arnhem verkeerde in een zeer slechte staat. Gemeente Arnhem wilde het bouwwerk daarom vervangen en de stad weer een robuuste en veilige waterkering geven. Eerst werden constructie, metselwerk en damwanden onderzocht. Conclusie: de kade vertoonde verzakkingen, gaten en scheuren. Een 3D programma liet daarna het effect zien van de slechte staat op de stabiliteit van de kade.

Een reconstructie was noodzakelijk, maar ook uitdagend. Het bouwen van de nieuwe kade moest gebeuren terwijl de bestaande nog een functie had als waterkering. Bovendien mocht er geen schade ontstaan aan de monumentale panden, de riolering en de brug in de buurt. Na uitgebreid onderzoek werd de beste uitvoeringstechniek gekozen. Sweco was er vanaf het begin bij betrokken, bood inzicht in de staat van de kade, ontwierp de nieuwe kadeconstructie en begeleidde de uitvoering.

MEER INFORMATIE
Waterbouw