Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek

Het stuwensemble Nederrijn en Lek bestaat uit 3 stuwcomplexen in Nederrijn en Lek. De stuwen bevinden zich bij Hagestein, Amerongen en Driel en spelen een belangrijke rol bij het door Rijkswaterstaat uitgevoerde waterbeheer van de rivieren. De stuw bij Driel verdeelt het rivierwater over Nederrijn, Lek en IJssel. Op die manier stroomt er voldoende water naar het IJsselmeer. Samen zorgen de 3 stuwcomplexen er voor dat het waterpeil voldoende hoog is voor een vlotte en veilige scheepvaart op de rivieren. Inmiddels zijn de stuwen al 50 jaar in gebruik en toe aan een grootschalige renovatie. Rijkswaterstaat gunde de renovatie aan Siemens Nederland.

Blikvangers van het complex zijn de enorme stalen bogen, de zogenaamde vizierschuiven. Sweco is verantwoordelijk voor het ontwerp en de engineering van het tijdelijk keermiddel dat tijdens de vervanging van de stalen vizierschuiven voor de afdamming van de watergang moet zorgen. Ook zijn we verantwoordelijk voor het ontwerp en de engineering van de nieuwe vizierschuiven en verzorgen we het ontwerp en de engineering van de bodembescherming bij het complex. Dit is nodig om erosie van de rivierbedding gedurende de renovatiewerzkaamheden te voorkomen. Met het vervangen van constructies, technische installaties en bewegingswerken kunnen de stuwcomplexen hun belangrijke taken ook in de toekomst veilig en betrouwbaar blijven vervullen.

INTEGRALE ONTWERPOMGEVING
Sweco heeft de verschillende deelontwerpen met BIM in één integrale ontwerpomgeving samengebracht. Daardoor zijn de raakvlakken goed inzichtelijk. In de ontwerpomgeving zijn ook de nieuwe vizierschuiven en het tijdelijk keermiddel volledig parametrisch in 3D ontworpen. De landhoofden, stuwpijlers en nieuwe aanstortingen zijn, inclusief de wapening, ook volledig in 3D gemodelleerd. Sweco leverde een integraal ontwerp waarmee het mogelijk is om heldere en efficiënte ontwerp- en bouwkeuzes in de uitvoeringsfase te maken. Dit stelt Rijkswaterstaat in staat om in de onderhoudsfase kosteneffectieve onderhoudskeuzes te maken.

MEER INFORMATIE
Projectwebsite Rijkswaterstaat
Waterbouw

Bron: Rijkswaterstaat
Foto's: Thea van den Heuvel/DAPh

Stuwensemble Nederrijn

Stuwensemble Nederrijn

Stuwensemble Nederrijn

Stuwensemble Nederrijn

  • Jan-Hein
    Poodt
    Teammanager havens, vaarwegen en tunnels