Regelscenario’s voor wegwerkzaamheden

Groot onderhoud aan een snelweg? Dat is nu eenmaal noodzakelijk. Rijkswaterstaat probeert hinder voor de weggebruikers te voorkomen door het werk voornamelijk in het weekend te doen. Bovendien wordt er alles aan gedaan om het verkeer (letterlijk) in goede banen te leiden. Dat kan bijvoorbeeld door de inzet van hinderbeperkende maatregelen, zoals bouwtechnische oplossingen, het faseren van werk en duidelijke communicatie met de omgeving.

Om hinder te voorkomen werkt Rijkswaterstaat met regelscenario's. Daarmee zijn de gevolgen van een wegafsluiting van te voren goed in te schatten en beheersbaar te maken. Verkeersmanagement zorgt er daarnaast voor dat alle omringende wegen bij wegwerkzaamheden optimaal benut worden. Het resultaat van alle maatregelen is een betere doorstroming van het verkeer. Sweco ontwikkelt in de provincie Zuid-Holland diverse regelscenario’s en werkt mee aan effectief verkeersmanagement.

MEER INFORMATIE
Mobiliteit