Planstudie kades Kinderdijk en Molenkade: veilig achter historische kades

De veenkades in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden zijn belangrijke regionale keringen die de ontstaansgeschiedenis van dit waardevolle gebied markeren. Die rijke historie is te zien aan het UNESCO Wereld Erfgoed in Kinderdijk en de historische Molenkade. Waterschap Rivierenland heeft de kades de afgelopen jaren getoetst. Daaruit bleek dat versterking nodig is om het water te kunnen blijven keren.

Tijd om de eerste 7 kilometer aan kades te verbeteren. Tegelijk worden fietsroutes verbeterd en ecologische verbindingszones en natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. Veel aandacht is er voor het behoud van de cultuurhistorische elementen en het herstel van rietlanden in het Natura 2000-gebied. Sweco leverde de planstudie en ondersteunde bij de voorbereiding van de uitvoering van maatregelen voor Waterschap Rivierenland als opstap naar de verbetering van meer regionale waterkeringen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

MEER INFORMATIE
Waterveiligheid