Overheid en bedrijven werken samen aan verduurzaming mobiliteit

Veel werkgevers zien de noodzaak om een goed alternatief te bieden voor de auto in de spits. Echter, veel bedrijven missen schaalgrootte om maatregelen te nemen of zijn door eerdere negatieve ervaringen sceptisch over het mogelijke effect. In opdracht van de gemeente Wageningen bracht Sweco, samen met provincie Gelderland en Regio Foodvalley een groot aantal werkgevers bij elkaar in het Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley. Samen maken deze partijen afspraken om duurzame mobiliteit van hun werknemers te stimuleren.

Zinvol aan de slag

Bedrijven, lokale en regionale overheden staan voor een grote duurzaamheidsuitdaging. Maar wat is de meest zinvolle en haalbare eerste stap? Welke maatregelen hebben het juiste effect? Een carpoolproject werkt bijvoorbeeld alleen als er zo’n 250 medewerkers aan meedoen.

De gemeente Wageningen is namens de regio initiatiefnemer. Wethouder Duurzame Mobiliteit van gemeente Wageningen, Peter de Haan:

Door samenwerking te organiseren creëren we de juiste schaalgrootte om maatregelen echt te laten werken. Met een goed aanbod van alternatieven hoeft de auto niet meer elke dag de eerste keuze te zijn.

Gemeente Wageningen heeft de projectleiding aan Sweco gegund vanwege de ruime ervaring met duurzaam reisgedrag. De provincie Gelderland heeft het proces gefinancierd en stelt provinciale subsidies beschikbaar voor duurzaam vervoer.

Sweco’s werkgeversaanpak is een gezamenlijke aanpak van overheid en bedrijfsleven om regionale knelpunten op te lossen. In Wageningen en in regio Midden-Nederland zijn veel kleinere bedrijven met 25 tot 80 medewerkers. Voor deze bedrijven kan Sweco veel betekenen omdat zij in hun eentje vaak minder opties hebben dan samen. Denk aan het optimaliseren van OV of stimuleren van samen reizen. Daarvoor is een bepaalde schaalgrootte nodig die onze mobiliteitsexperts organiseren in een werkgeversaanpak.

Concreet en laagdrempelig

Veel bedrijven in regio Foodvalley deden al veel aan duurzaamheid. Sweco bracht zo’n dertig werkgevers, acht regiogemeenten en twee provincies bij elkaar in het Mobiliteitsconvenant Regio Foodvalley. Allemaal partijen met eigen plannen en belangen, maar wel met een gezamenlijk doel om (nog meer) concrete acties te ondernemen. Het doel van het convenant is uitwisselen en leren van elkaars plannen voor het stimuleren van autodelen, carpoolen, deelfietsen, fiets- en e-bikegebruik en openbaar vervoer. Hiermee verbetert de samenwerking en kiezen meer werknemers voor duurzaam vervoer. Daarmee verbetert ook de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de regio.

Daniëlle de Bruin, adviseur Duurzame mobiliteit bij Sweco vertelt:

Wat zo bijzonder is, het gaat om afspraken waar bedrijven morgen mee kunnen beginnen! Heel SMART en concreet, maar ook laagdrempelig.

Uiteraard zijn er veel verschillende belangen. Sweco sluit de aanpak met werkgevers om te verduurzamen altijd aan bij hun bestaande plannen en doelen. Veel werkgevers hebben al goede plannen voor duurzaamheid, maar er zijn ook andere motivaties om te komen tot een verandering van reisgedrag. Het verkleinen van de schadelast in het leasewagenpark bijvoorbeeld, of het terugdringen van ziekteverzuim. De motivatie maakt onze mobiliteitsexperts niet uit, Sweco gaat voor CO2-impact.

Daad bij woord

De werkgevers, waaronder grote namen als Friesland Campina en Unilever, gaan écht iets doen aan duurzame mobiliteit. Daniëlle: “Geen woorden, maar daden. Het gaat nu om vertrouwen bouwen in dit netwerk en vervolgens steeds meer inhoud toevoegen.” Op de vraag wat het convenant moet gaan opleveren antwoordt ze: “Bewoners in de regio hebben minder last van files, fijnstof, stank, herrie en overvolle parkeerplaatsen. Het levert een gezondere leefomgeving in deze regio op. Natuurlijk niet alleen door dit convenant, maar we zetten wel een waardevolle stap!”.

De afspraken uit het convenant worden de komende tijd uitgevoerd. Dit betekent bijvoorbeeld de start van pilots en communicatiecampagnes voor deelfietsen en OV bij werkgevers als FrieslandCampina, Unilever en CHE. Ook het opstellen van plannen voor duurzamer vervoer onder werknemers van de achtregiogemeenten is onderdeel van het convenant. Het is de bedoeling om het convenant de komende jaren uit te breiden met nog meer afspraken en deelnemers.

Wat is Regio Foodvalley?

Regio Foodvalley is een samenwerking tussen regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen. Ontwikkelingen op het gebied van kennis en innovatie is van groot belang in deze economische topregio. Regio Foodvalley investeert in wonen, werken, bereikbaarheid en onderwijs. De regio heeft ongeveer 350.000 inwoners, woonachtig in de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

Klant aan het woord

"Door samenwerking te organiseren creëren we de juiste schaalgrootte om maatregelen echt te laten werken. Met een goed aanbod van alternatieven hoeft de auto niet meer elke dag de eerste keuze te zijn."
Peter de Haan, Wethouder Duurzame Mobiliteit van gemeente Wageningen

Meer weten?