OV SAAL: moderne spoorsnelweg draagt bij aan economische groei

Goede bereikbaarheid van de noordelijke Randstad is de basis van economische groei. Omdat treinvervoer daar een belangrijke rol bij speelt, bouwt ProRail de huidige spoorlijn tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad om tot een moderne spoorsnelweg. Dit project heet OV SAAL. Sweco verrichtte voor het deelproject OV SAAL Zuidtak werkzaamheden op het gebied van railengineering, onder andere ontwerp van spoorbouw, energiesysteem, bovenleiding en treinbeveiliging. Het ontwerp kwam tot stand door gebruik te maken van Systems Engineering.

OV SAAL Zuidtak is een spoorverdubbelingsproject in de regio Amsterdam en omvat het traject tussen station Duivendrecht en Amsterdam-Zuid. Op dit traject is het spoor verdubbeld van twee naar vier sporen. Het traject is circa acht kilometer lang en heeft zeven grote spoordragende kunstwerken. De perrons van de stations Duivendrecht, Amsterdam RAI en Amsterdam-Zuid zijn aangepast om meer reizigers te kunnen verwerken. Het project heeft als resultaat dat aanzienlijk meer reizigers en goederen vervoerd kunnen worden; goed voor de bedrijvigheid in de regio.

MEER INFORMATIE
Rail