OV-knooppunten: hoe blijven ze bereikbaar en leefbaar?

OV-knooppunten zijn stedelijke locaties die onderdeel uitmaken van het Nederlandse mobiliteitsnet-werk. Het zijn plekken waar mensen overstappen, verblijven en elkaar ontmoeten en waar bedrijven zich vestigen. Dat maakt OV-knooppunten ook ideaal om bijvoorbeeld nieuwe woningen en bedrijfs-voorzieningen te realiseren. Hoe blijven deze locaties bereikbaar en leefbaar?

De uitdaging is om zowel het mobiliteitsnetwerk optimaal te benutten als de ruimtelijke kwaliteit rond de OV-knooppunten te bewaken. Dat vraagt om ontwerpen met oog voor de toekomst en bouwen met een hoog kwaliteitsniveau. In de stedelijke regio’s werken publieke en private partijen samen om deze ambitie waar te maken. Sweco werkt op verschillende knooppuntlocaties in Nederland (en daarbuiten) aan een betere benutting van het mobiliteitsnetwerk en aan een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

MEER INFORMATIE
Mobiliteit en infrastructuur

PROJECTEN
Den Haag Centraal: een toekomstbestendig OV-knooppunt
Spoortunnel onder historisch Delft
Station Tilburg: makeover voor de toekomst