Opwaardering N23 Westfrisiaweg: complex maar effectief

Verbetering van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en werkgelegenheid, dat is straks het effect van de opwaardering van de N23 Westfrisiaweg, het Noord-Hollandse deel van de N23 tussen Alkmaar en Zwolle. De aanpak van de 42 kilometer van Heerhugowaard naar Enkhuizen lost diverse verkeersproblemen op en ondersteunt de economische groei in de regio. Het project is in de loop van 2017 gereed.

Voor de opwaardering is veel onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld op het gebied van natuur en milieu. Door bestaande wegen te benutten gaat zo weinig mogelijk natuur verloren. Het project is bovendien complex omdat de betrokken gemeenten het project meefinancieren en dus meebeslissen over het ontwerp van de weg. Sinds 2006 ondersteunt Sweco de provincie Noord-Holland door het maken van het (verkeerstechnisch) ontwerp en het uitvoeren van verschillende onderzoeken. De projectorganisatie koos ervoor om het gehele project in BIM te ontwerpen. Hierdoor is de integraliteit van het ontwerp geborgd en is het mogelijk raakvlakken tussen de verschillende disciplines te detecteren en te beheren. Aannemer Heijmans is verantwoordelijk voor de uitvoerende werkzaamheden en krijgt daarbij ondersteuning van Sweco.