Innovatieve elektriciteitsinfrastructuur Noordzee: op zoek naar het 'stopcontact' op zee

In 2023 moet 16 procent van de energie in Nederland duurzaam worden opgewekt. Windparken op zee zijn hiervoor onmisbaar, stelt het in 2013 gesloten Energieakkoord. Om echt concurrerend te zijn, moet de kostprijs van windenergie omlaag. Synergies at Sea onderzoekt daarom de haalbaarheid van een innovatieve elektriciteitsinfrastructuur op de Noordzee. Het samenwerkingsverband kijkt naar aanpassing van internationale wet- en regelgeving, nieuwe financieringsmodellen én technische oplossingen.

Oplossingen zoals het op zee verbinden van de elektriciteitsinfrastructuur van verschillende landen via één kabeltracé. Deze ‘Interconnector’ heeft een gunstig effect op de kostprijs van windenergie. Via een ‘stopcontact’ op het tracé zijn offshore windparken dan direct aangesloten op het internationale elektriciteitsnet. (Wind)energie is zo flexibel inzetbaar in het land dat het op dat moment nodig heeft. Sweco is consortiumleider van Synergies at Sea.

FEITEN
Locatie: Noordzee
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken
Partners: Nuon/Vattenfall, Liandon, ECN, RoyalHaskoningDHV, Groningen Centre of Energy Law van de Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft, DC Offshore, Energy Solutions