Oosterweelverbinding Rechteroever: het laatste stukje Ring Antwerpen

Antwerpen kampt al decennia met grote verkeersdrukte. Het Masterplan 2020 biedt de oplossing voor filevorming, geluidsoverlast en milieuverontreiniging door uitlaatgassen. Behalve tunnels, tramprojecten en fietspaden omvat het plan de aanleg van een ringweg om Antwerpen. Deze moet de doorstroming van het verkeer verbeteren. Aan de noordkant is de Ring Antwerpen nog niet klaar; de Schelde en de havendokken vormen hier barrières.

Daarom werkt Antwerpen aan het project Oosterweelverbinding Rechteroever. Hierin wordt de Scheldetunnel met de tunnels onder de dokken verbonden in het Oosterweelknooppunt. Een gestapelde tunnel onder het Albertkanaal met 2x5 rijstroken verbindt het Oosterweelknooppunt met de ringweg. Ook wordt de ringweg op de rechteroever opnieuw – en deels ondergronds – aangelegd. Sweco is deelnemer aan het complexe project en verzorgt onder meer de haalbaarheidsstudie en diverse ontwerpen en onderzoeken.

BIM-PROTOCOL
Om nauwkeurig inzicht in dit complexe infraproject te hebben en te houden, besloten de partners in het project om volgens een projectspecifiek BIM-protocol te werken. Omdat in BIM multidisciplinaire onderdelen in gezamenlijke ontwerpsessies werden uitgewerkt, heeft het ontwerp zich in al haar disciplines goed kunnen ontwikkelen.

MEER INFORMATIE
Mobiliteit en infrastructuur

Meer weten?