Onderzoek geothermie voor energietransitie Zwolle

Gemeente Zwolle wil in 2025 25% van de energie duurzaam opwekken en de CO2-uitstoot met 25% verminderen ten opzichte van 1990. Een vorm van duurzame opwekking van warmte die kan bijdragen aan de doelstellingen is geothermie. Ekwadraat en Sweco ondersteunen de gemeente om te bepalen of een duurzaam warmtenet gevoed met de warmte uit een geothermiebron technisch, organisatorisch en financieel haalbaar is.

Geothermiebron

Een geothermiebron gebruikt water uit de diepe ondergrond dat verwarmd is door de natuurlijke hitte van de aarde. De warmte kan gebruikt worden voor het verwarmen van gebouwen en woningen. Ekwadraat verzorgt de benodigde aanvragen voor vergunningen, exploitatiesubsidie SDE+, garantieregeling aardwarmte RNES en doet een stuk projectbegeleiding. Sweco verzorgt de uitwerking van de businesscase, marktconsultatie, tracé-studie voor het warmtenet, risicoanalyse van de bron en een globaal installatie ontwerp. 

De onderzoeken worden mede mogelijk door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel en ELENA subsidie van de Europese commissie.

Klant aan het woord

"Het haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of een geothermiebron met warmtenet haalbaar is. De uitkomsten ondersteunen de gemeente in de besluitvorming over het al of niet toepassen van geothermie in Zwolle."
- Raymond Frank, Adviseur Energie van gemeente Zwolle

Meer weten?