Veel vrijheid bij omgevingsplan Oosterwold

Oosterwold is een agrarisch gebied van 4.300 hectare, gelegen in de provincie Flevoland. Het rijk gaf opdracht voor een experimentele vorm van organische gebiedsontwikkeling, met als kenmerk dat in de beginfase de functies van het gebied nog niet precies vastgelegd zijn. Sweco stelde in opdracht van de gemeenten Almere en Zeewolde het omgevingsplan op. Daarmee wordt vooruit gelopen op de nieuwe Omgevingswet.

Het project omvat de organische ontwikkeling van 4.300 hectare agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde naar een groen woon- en werkgebied. Hoe het gebied er in de toekomst uit zal zien en wat de verschillende functies in het gebied zullen zijn, wordt overgelaten aan initiatieven van burgers, bedrijven en instellingen. Er is vooraf geen blauwdruk. Door deze aanpak is er veel ruimte voor een gevarieerde, gefaseerde invulling door de initiatiefnemers over een langere periode.

FEITEN
Locatie: Provincie Flevoland
Opdrachtgever: de gemeenten Almere en Zeewolde

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken de informatie die we met behulp van cookies krijgen om te begrijpen hoe bezoekers onze site gebruiken en om verbeteringen door te voeren. Onze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. Als u niet wilt dat onze site cookies plaatst, kunt u ze in uw browser uitschakelen. U kunt dan nog steeds onze webste gebruiken.