Nieuwe tunnels maken binnenstad Zutphen beter bereikbaar

Zoals bijna iedere oude stad in Nederland wordt ook de binnenstad van Zutphen verdeeld door een spoorlijn. Bij station Zutphen was nog een verouderde gelijkvloerse overgang die de binnenstad verbond met de wijk Noorderhaven. Om de verbindingsmogelijkheden te verbeteren gaf ProRail opdracht aan BAM twee onderdoorgangen aan te leggen; de 127 meter lange verkeerstunnel De Mars en de 60 meter lange voetgangsersonderdoorgang Kostverloren. BAM gaf Sweco opdracht om een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp voor de spooronderdoorgangen te maken.

Door de complexiteit van de ontwerpen en de hoeveelheid raakvlakken met de omgeving, vroeg BAM aan Sweco om vanaf de start van het project met BIM te werken. Daarom maakte Sweco alle ontwerptekeningen voor de betonconstructie direct vanuit één geïntegreerd BIM-model. Door de inzet van BIM was er een optimale interactie met de opdrachtgever. Het model werd bijvoorbeeld gebruikt voor het wekelijks integraal overleg tussen opdrachtgever en ontwerpers. Een ander voordeel was dat de opdrachtgever vroegtijdig beslissingen kon nemen voor de uitvoeringsfase.

MEER INFORMATIE
BIM: de onbegrensde mogelijkheden van virtueel samenwerken
Mobiliteit en infrastructuur

  • Joris
    Detrie
    Teammanager Integraal Ontwerp Infrastrctuur