Nieuwe toekomst voor schoon ENKA terrein

Garen- en sponzenproducent Enka was 80 jaar gevestigd op een groot fabrieksterrein in Ede. Tijdens het productieproces werden veel chemicaliën toegepast. Het zure proceswater ging ongezuiverd de bodem in. Het gevolg: een omvangrijke verontreiniging van grond en water met zware metalen, minerale olie en andere schadelijke stoffen. Na het sluiten van de fabriek, verkocht ENKA het fabrieksterrein aan een projectontwikkelaar die er woningen wilde realiseren.

ENKA sprak daarbij af om de fabriek te slopen en het terrein te saneren. Het saneringsplan voor grond en grondwater werd door de provincie Gelderland goedgekeurd. Sweco stelde de aanbestedingsdocumenten op voor het sloopwerk en de bodemsanering. Bovendien werden de directievoering en het milieukundig toezicht verzorgd. De sanering van de vaste bodem is afgerond. Hoewel de grondwatersanering de komende jaren nog in uitvoering is, is de nieuwe toekomst van het ENKA-terrein al begonnen en zijn de eerste nieuwbouwwoningen gerealiseerd.

MEER INFORMATIE
Bodem en ondergrond